BAU Hibrit Üniversite Dönüşümü Yol Haritası

Bahçeşehir Üniversitesi Senatosunun 20.08.2020 tarih ve 2020/21/01 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Raporun tamamını indirmek için tıklayınız.

Bu rapor, Bahçeşehir Üniversitesinin hibrit dönüşümünde online/hibrit eğitim ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi için oluşturulacak kurulları, paydaşların üzerine düşen sorumlulukları, izlenmesi gereken süreçleri ve kalite standartlarını[1] ortaya koymaktadır. Sürdürürelebilir bir dönüşüm için en uygun süreci  dört aylık planlama ve yapı oluşturmayı içeren I. Evre ve beş aylık planlama, tasarım,yapı oluşturma ve uygulamayı içeren II. Evre oluşturmaktadır.

Raporun I. bölümünde, uygulama aşamasında hangi ekiplere ihtiyaç duyulacağı ve bu ekiplerin uygulamada çalışma ve katkı sunma yoğunlukları bulunmaktadır. Ardından bir proje olarak ele alınması gereken bu süreçteki dönüşüm paydaşları ve kurulları belirlenmiştir. Bu kurul ve paydaşlara ilişkin tanımlamalar ve temsiliyete ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Raporun II. bölümünde BAU hibrit üniversite kalite yönetimine ilişkin beş kategoride ele alınması gereken konu başlıkları açıklanmış ve bu kategorilere ilişkin kalite standartları ortaya koyulmuştur.


[1] Bu raporda oluşturulan standartlar, Coursera, MIT, MITX, Stanford Online, Harvard University, Udemy, Khan Academy ve The Online Learning Consortium™ (OLC) tarafından geliştirilen “OLC Quality Scorecard Suite” standartlarından adapte edilmiş ve kısmen değiştirilmiş/dönüştürülmüş/bölünmüş ve mevcut BAU uzaktan eğitim standartlarına eklemelerle oluşturulmuştur.

*Bu standartların kullanımı Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC By 4.0) altındadır.