Vizyon ve Misyon

VİZYON
Uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü seçkin bir araştırma üniversitesi olmaktır.

MİSYON
Bahçeşehir Üniversitesi ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi; ülkemizin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu artıracak öncü ve yenilikçi girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi; ülkemizin, insanlarımızın, devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmayı hedefleyen bir vakıf üniversitesidir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek, ilgili alanlarda nitelikli yayın sayılarında sürekli iyileştirme sağlamak,

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve hizmet süreçlerimizin kalitesini sürekli iyileştirerek, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza sürekli gelişen değer katmak,

Öğrencilerimizin öğrenim deneyimlerini kendilerinin de şekillendirmelerine fırsat vermek,

Öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza adalet, itibar, nezaket ve saygıyla davranmak,

Tüm politikaları ve süreçleri takım ruhu içerisinde düzenli ve etkin bir şekilde izlemek, gözden geçirerek organizasyonel etkinlik ve yetenekleri iyileştirmek,

Misyonumuza uygun olarak toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler bularak katkı sağlamaktır.