Vizyon ve Misyon

VİZYON
Uluslararası tanınırlığı olan, bilgi ve teknoloji üretiminde öncü seçkin bir araştırma üniversitesi olmaktır.

MİSYON
Bahçeşehir Üniversitesi ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi; ülkemizin ve dünya insanlarının refah ve mutluluğunu artıracak öncü ve yenilikçi girişim ve çalışmalarda bulunabilecek eleştirel, yaratıcı ve girişimci insanlar yetiştirmeyi; ülkemizin, insanlarımızın, devlet, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümlerle katkıda bulunmayı hedefleyen bir vakıf üniversitesidir.

Bu içerik 11/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.