Vizyon ve Misyon

VİZYON
Eğitim, araştırma ve topluma katkıda mükemmelliğe odaklanan uluslararası tanınırlığı yüksek, lider bir üniversite olmak.

MİSYON
Bahçeşehir Üniversitesi; mükemmeliyet alanlarındakiler başta olmak üzere üstün bilimsel çalışmalarla ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeyi öncelikli hedef edinmiş; öncü eğitim yöntem ve teknolojilerine dayanarak geliştirdiği çağdaş eğitim modelleri ile, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yenilikçi girişimleriyle fark yaratan, 21. yüzyıl bireysel ve profesyonel yetkinlikleriyle donanmış küresel bireyler yetiştiren; çıktıları ve paydaşlarıyla geliştirdiği işbirlikleri ile yerel ve küresel düzeyde topluma katkı yapan seçkin bir dünya üniversitesidir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek, ilgili alanlarda nitelikli yayın sayılarında sürekli iyileştirme sağlamak,

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve hizmet süreçlerimizin kalitesini sürekli iyileştirerek, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza sürekli gelişen değer katmak,

Öğrencilerimizin öğrenim deneyimlerini kendilerinin de şekillendirmelerine fırsat vermek,

Öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza adalet, itibar, nezaket ve saygıyla davranmak,

Tüm politikaları ve süreçleri takım ruhu içerisinde düzenli ve etkin bir şekilde izlemek, gözden geçirerek organizasyonel etkinlik ve yetenekleri iyileştirmek,

Misyonumuza uygun olarak toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler bularak katkı sağlamaktır.