Mütevelli Heyeti

Enver YÜCEL

Mütevelli Heyeti Başkanı


Prof. Dr. Heath W. LOWRY

Mütevelli Heyeti Üyesi

Ömer YÜCEL

Mütevelli Heyeti Üyesi

Burhan KARA

Mütevelli Heyeti Üyesi

Ali ARSLAN

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Feridun YENİSEY

Mütevelli Heyeti Üyesi

Prof. Dr. Şirin KARADENİZ

Rektör