Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Haberler

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bahar Dönemi Hibrit Eğitim Planlaması Hakkında Açıklama

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bahar Dönemi Hibrit Eğitim Planlaması Hakkında Açıklama

Üniversite Senatomuzun tüm BAU mensuplarının sağlığını ve güvenliğini önceliklendirerek aldığı karar doğrultusunda; 2021 Bahar yarıyılında derslerimizi yakından titizlikle takip etmekte olduğumuz pandemi koşullarının elverdiği ölçüde hibrit olarak yürüteceğiz.

2021-02-18