Bilgi Edinme

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince Rektörlük bünyesinde Yazı İşleri, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama Direktörlüğü “Bilgi Edinme Birimi” olarak görev yürütür. Rektörlüğe yapılacak bilgi edinme başvuruların ilgili birim tarafından cevap veya belgeleri hazırlanır. Rektörlük/Genel Sekreterlik adına Yazı İşleri, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama Direktörlüğü’ne bilgi verilir. Hukuk Müşavirliğinin doğrudan cevaplayacağı işlemler hariç olmak üzere tüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) kapsamlı işlemler Yazı İşleri, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Raporlama Direktörlüğü kanalı ile cevaplandırılır.”