Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Şenay YALÇIN (Dekan V.)

+90 212 381 0120 senay.yalcin@bau.edu.tr

Lisans:Ege Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:Ege Üniversitesi


Doç. Dr. Yalçın ÇEKİÇ (Dekan Yardımcısı)

+90 212 381 0570 yalcin.cekic@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Bora BÜYÜKSARAÇ (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5649 bora.buyuksarac@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/borabuyuksarac


Prof. Dr. Ahmet BEŞKESE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rektorluk@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetbeskese


Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0547 allaberen.ashyralyev@bau.edu.tr

Lisans:Turkmen Devlet Üniversitesi

Y. Lisans:Voronezh Devlet Üniversitesi

Doktora:Ukrayna Bilimler Akademisi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/allaberenashyralyev


Prof. Dr. Lütfi ARDA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0558 lutfi.arda@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Gazi Üniversitesi

Doktora:Florida State University, Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lutfiarda


Prof. Dr. Şeref KALEM (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 55 seref.kalem@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Paris Üniversitesi, Fizik Yüksek Mühendisliği

Doktora:Paris Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serefkalem


Prof. Dr. Tankut ATAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5647 sabritankut.atan@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Iowa State University

Doktora:Iowa State University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sabritankutatan


Prof. Dr. Recep DİMİTROV

Özgeçmiş (CV) 4442864 recep.dimitrov@bau.edu.tr

Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Y. Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doktora:Bulgaristan Bilim Akademisi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/recepdimitrov


Prof. Dr. Süreyya ÖZÖĞÜR AKYÜZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0534 sureyya.akyuz@bau.edu.tr  

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sureyyaakyuz


Prof. Dr. Charyyar ASHYRALYYEV

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0562 charyyar.ashyralyyev@bau.edu.tr

Lisans:Novosibirsk Devlet Üniversitesi

Y. Lisans:Novosibirsk Devlet Üniversitesi

Doktora:Novosibirsk Devlet Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/charyyarashyralyyev


Prof. Dr. Gül Tekin TEMUR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0841 gul.temur@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gultemur


Prof. Dr. Mehmet Raşit Eskicioğlu

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 rasit.eskicioglu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Alberta Üniversitesi


Prof. Dr. Mustafa ÖZBAYRAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5703 Mustafa.ozbayrak@bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University

Doktora:Loughborough University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaozbayrak


Prof. Dr. Ozan AKDOĞAN

Özgeçmiş (CV) 02123815681 ozan.akdogan@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Universitesi

Y. Lisans:University of Delaware

Doktora:University of Delaware

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanakdogan


Prof. Dr. Suleyman Allakhverdiev

0216 381 0000 suleyman.allakhverdiev@bau.edu.tr


Doç. Dr. Yücel Batu SALMAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5690 batu.salman@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yucelbatusalman


Doç. Dr. Adnan ÇORUM

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 91 adnan.corum@bau.edu.tr

Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/adnancorum


Doç. Dr. Alkan SOYSAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0892 alkan.soysal@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Maryland

Doktora:University of Maryland

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alkansoysal


Doç. Dr. Mehmet Berke GÜR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0556 berke.gur@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Southern California

Doktora:University of Massachussetts

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetberkegur


Doç. Dr. Ethem ÇANAKOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0590 ethem.canakoglu@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ethemcanakoglu


Doç. Dr. Cemal Okan ŞAKAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0571 okan.sakar@bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemalokansakar


Doç. Dr. Tevfik AYTEKİN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0580 tevfik.aytekin@bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tevfikaytekin


Prof. Dr. Saeid KARAMZADEH

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 49 saeid.karamzadeh@bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saeidkaramzadeh/index.html


Doç. Dr. Sait GÜL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5678 sait.gul@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saitgul


Doç. Dr. Oğuzhan ERDİNÇ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 oguzhan.erdinc@bau.edu.tr

Lisans:Hava Harp Okulu

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/oguzhanerdinc


Doç. Dr. Canan ACAR

Özgeçmiş (CV) 90 212 381 0887 canan.acar@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Illinois Institute of Technology

Doktora:University of Ontario Institute of Technology

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cananacar


Doç. Dr. Ayla GÜLCÜ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5651 ayla.gulcu@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aylagulcu


Doç. Dr. Pınar BÖLÜK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0579 pinar.sarisaray@bau.edu.tr

Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/pinarsarisarayboluk


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci ÜNAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0611 ahmetnaci.unal@vs.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetnaciunal


Dr. Öğr. Üyesi Alper CAMCI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5692 alper.camci@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Wayne State University

Doktora:University of Central Florida

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alpercamci


Dr. Öğr. Üyesi Amir NAVIDFAR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0891 amir.navidfar@bau.edu.tr

Lisans:Tabriz Azat Üniversitesi

Y. Lisans:Urmia Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/amirnavidfar


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAVUŞTURUCU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0842 ayse.kavusturucu@bau.edu.tr

Lisans:Purdue Universitesi

Y. Lisans:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

Doktora:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysekavusturucu


Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇAKMAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 baris.cakmak@bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Doktora:Sabancı Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bariscakmak/


Dr. Öğr. Üyesi Binnur KURT

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 binnur.kurt@rc.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Burcu TUNÇ ÇAMLIBEL

+90 212 381 5694 burcu.tunc@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/burcutunccamlibel


Dr. Öğr. Üyesi Canan BAĞCI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 57 07 canan.bagci@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Bilkent Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cananbagci


Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BEKPEN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0592 cemalettin.bekpen@bau.edu.tr

Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Köln Üniversitesi, Genetik Enstitüsü

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemalettinbekpen


Dr. Öğr. Üyesi Cihangir GÜMÜŞTAŞ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 cihangir.gumustas@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Çağlar SİVRİ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0536 caglar.sivri@bau.edu.tr

Doktora:Süleyman Demirel Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/caglarsivri


Dr. Öğr. Üyesi Derya BODUR

+90 212 381 0559 derya.bodur@bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/deryabodur


Dr. Öğr. Üyesi Dilruba ÖZMEN

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 dilruba.ozmen@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Rutgers University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/dilrubaozmenertekin


Dr. Öğr. Üyesi Doğan AKCAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0583 dogan.akcan@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/doganakcan


Dr. Öğr. Üyesi Ece Gelal SOYAK

Özgeçmiş (CV) (0212) 381 5709 ece.gelalsoyak@bau.edu.tr

Lisans:Sabanci Üniversitesi

Y. Lisans:University of California, Riverside

Doktora:University of California, Riverside

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ecegelalsoyak


Dr. Öğr. Üyesi Elif EREN

Özgeçmiş (CV) 0 (212) 381 5706 elif.eren@bau.edu.tr

Lisans:Paris 5 Rene Descartes Üniversitesi

Y. Lisans:Paris 6 Pierre Marie Curie Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/eliferen


Dr. Öğr. Üyesi Elif Haktanır AKTAŞ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 63 elif.haktaniraktas@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Esra ADIYEKE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5653 esra.adiyeke@bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/esraadiyeke


Dr. Öğr. Üyesi Erkut ARICAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5664 erkut.arican@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/erkutarican


Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAHRAMAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5320 fatih.kahraman@bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Mustafa Kemal Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GELİŞEN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0553 gokhan.gelisen@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Lehigh University / Columbia University

Doktora:New York University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gokhangelisen


Dr. Öğr. Üyesi Gülsemay YİĞİT

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5705 gulsemay.yigit@bau.edu.tr

Lisans:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulsemayyigit


Dr. Öğr. Üyesi Günet EROĞLU

0212 381 0892 gunet.eroglu@bau.edu.tr

Lisans:Bogazıçı Üniversitesi

Y. Lisans:University of Oxford

Doktora:Sabancı Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/guneteroglu


Dr. Öğr. Üyesi Gürkan SOYKAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5672 gurkan.soykan@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gurkansoykan


Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOLMAZ

Özgeçmiş (CV) +90 (212) 381 5673 hakan.solmaz@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/hakansolmaz


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Günhan ÖZCAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 08 86 huseyingunhan.ozcan@bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:Ege Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/huseyingunhanozcan


Dr. Öğr. Üyesi İrem ŞANAL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 irem.sanal@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremsanal


Dr. Öğr. Üyesi Lavdie RADA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0582 lavdie.rada@bau.edu.tr

Lisans:University of Tirana

Y. Lisans:Polytechnic University of Tirana

Doktora:University of Liverpool

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lavdieradaulgen


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YILDIZ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0871 mehmetemin.yildiz@bau.edu.tr

Lisans:Anadolu Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Merve SEVEN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0553 merve.seven@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveseven


Dr. Öğr. Üyesi Mesut NEGİN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5668 masoud.negin@bau.edu.tr

Lisans:Azad Üniversitesi

Y. Lisans:Azad Üniversitesi / Işık Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/masoudnegin


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren YILDIRIM

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 mustafaeren.yildirim@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Kyungsung Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaerenyildirim


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ümit ÖNER

Özgeçmiş (CV) 02120381 0000 mustafaumit.oner@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Singapur Ulusal Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi M. ASLI AYDIN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5667 asli.aydin@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/asliaydin


Dr. Öğr. Üyesi Nermine Ahmed EL SISSI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 83 nermineahmed.elsissi@bau.edu.tr

Lisans:Pace University

Y. Lisans:The University of Texas at Dallas

Doktora:The University of Texas at Dallas

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nermineahmedelsissi


Dr. Öğr. Üyesi Nezihe YILDIRAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5657 nezihe.kucukyildiran@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/neziheyildiran


Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi UYANIK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0544 omer.uyanik@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/omerlutfiuyanik


Dr. Öğr. Üyesi Ömer Melih GÜL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0865 omermelih.gul@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL KASAP

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5680 ozge.yucelkasap@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozgeyucelkasap


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAKTIR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5676 selcuk.baktir@bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Worcester Polytechnic Institute

Doktora:Worcester Polytechnic Institute

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/selcuk/


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KAYACAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0887 selcuk.kayacan@bau.edu.tr

Lisans:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selcukkayacan


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TUZCUOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0514 selcuk.tuzcuoglu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kazimselcuktuzcuoglu


Dr. Öğr. Üyesi Selin NACAKLI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5648 selin.nacakli@bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selinnacakli


Dr. Öğr. Üyesi M. Senem Seven

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5646 senem.seven@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Sabancı Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/senemseven


Dr. Öğr. Üyesi Suzan ÜRETEN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0000 suzan.ureten@bau.edu.tr

Lisans:Ankara Üniversitesi

Y. Lisans:Ankara Üniversitesi

Doktora:University of Ottawa


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ertuğrul YALÇIN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0557 ibrahimertugrul.yalcin@bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Mustafa Kemal Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ibrahimertugrulyalcin


Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0541 ismail.duru@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Tamer UÇAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0575 tamer.ucar@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tamerucar


Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYDIN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0318 tarkan.aydin@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tarkanaydin


Dr. Öğr. Üyesi Zafer İŞCAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5650 zafer.iscan@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/zaferiscan


Dr. Merve AYYÜCE KIZRAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 41 merveayyuce.kizrak@bau.edu.tr

Lisans:Haliç Üniversitesi

Y. Lisans:Haliç Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveayyucekizrak


Dr. Ümmügülsüm ALYÜZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5689 ummugulsum.alyuz@bau.edu.tr

Lisans:Trakya Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi / İTÜ

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ummugulsumalyuz


Öğr. Gör. MD BAHARUL ISLAM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 mdbaharul.islam@bau.edu.tr

Lisans:Rajshahi University of Engineering & Technology

Y. Lisans:Nanyang Technological University

Doktora:Multimedia University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mdbaharulislam/index.html


Öğr. Gör. Duygu ÇAKIR YENİDOĞAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0542 duygu.cakir@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duygucakir


Arş. Gör. Sevgi CANPOLAT ATABAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5660 sevgi.canpolat@bau.edu.tr

Lisans:Çankaya Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sevgicanpolat


Arş. Gör. Muhammed Cemal DEMİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 57 04 muhammedcemal.demir@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/muhammedcemaldemir


Arş. Gör. Baran ARAS

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5712 baran.aras@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (devam ediyor)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/baranaras


Arş. Gör. Nilüfer KAMALI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 05 95 nilufer.kamalisimsek@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/niluferkamali


Arş. Gör. Duygu ÜÇÜNCÜ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0586 duygu.ucuncu@bau.edu.tr

Lisans:Kocaeli Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duyguucuncu


Arş. Gör. Merve ARITÜRK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5663 merve.ariturk@bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveariturk


Arş. Gör. Merve İlay ÇELİKKAYA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 56 82 merveilay.celikkaya@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveilaycelikkaya


Arş. Gör. Simge AKAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0553 simge.akay@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/simgeakaytemur


Arş. Gör. Ali GÜZEL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 44 ali.guzel@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aliguzel


Arş. Gör. Mehmet Can ALPHAN

+90 212 381 0889 mehmetcan.alphan@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetcanalphan


Arş. Gör. Selen YOLDAŞ

0212 381 05 43 selen.yoldas@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Ünivertesitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selenyoldas


Arş. Gör. Ozan Rıdvan AKSU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5701 ozanridvan.aksu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanridvanaksu


Arş. Gör. Mehmet Ziya ERENOĞLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5669 mehmetziya.erenoglu@bau.edu.tr

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetziyaerenoglu


Arş. Gör. Kübra DEĞERLİ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 46 kubra.degerli@bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi(devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kubradegerli


Arş. Gör. Gülfem ER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5662 gulfem.er@bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulfemer


Arş. Gör. Gülşah BOZCU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 66 gulsah.bozcu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi(devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulsahbozcu


Prof. Dr. Ömer GÖK (Yarı Zamanlı)

(212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Yarı Zamanlı)

+90 212 380 00 00

Lisans:Ege Universitesi

Y. Lisans:University of Stuttgart

Doktora:University of Stuttgart


Prof. Dr. Sezai TÜRKEL (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 info@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Uludağ Üniversitesi

Doktora:University of Maryland Baltimore County


Prof. Dr. Ertuğrul ÖZDAMAR (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. İhsan KARAGÖZ (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Murat SARI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Erdal GÜL (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Hale Gonce KÖÇKEN (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mete Bora Tüzüner (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 381 00 00 info@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi İzzet Paruğ Duru (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Cihat Boyraz (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Önder Özden (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Tuğba Aslan Khalifa (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Alper Özcan (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Erol Metin (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Murat Eyvaz (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. M. Özgen Öztürk Öncel (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ali HAMİDOĞLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 47 ali.hamidoglu@bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Prof. Dr. BÜLENT ULUG

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5668 bulent.ulug@bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:University of Edinburgh


Dr. Hassan İMANİ

0212 3810857 hassan.imani@bau.edu.tr

Lisans:Urmia Üniversitesi

Y. Lisans:Shahid Beheshti Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can MERT

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0888 ahmetcan.mert@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Kültür Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Kültür Üniversitesi

Doktora:İstanbul Kültür Üniversitesi


Dr. Öğr. Üyesi Engin BAYSOY

0212 381 0000 engin.baysoy@bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:Başkent Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi


BAU | Bahçeşehir Üniversitesi BAU | Bahçeşehir University