Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Nafiz ARICA (Dekan)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5800 nafiz.arica@eng.bau.edu.tr

Lisans:Deniz Harp Okulu

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nafizarica


Prof. Dr. Mehmet Alper TUNGA (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0562 alper.tunga@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetalpertunga


Dr. Öğr. Üyesi Gürkan SOYKAN (Dekan Yardımcısı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5672 gurkan.soykan@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gurkansoykan


Prof. Dr. Lütfi ARDA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0558 lutfi.arda@eng.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Gazi Üniversitesi

Doktora:Florida State University, Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lutfiarda


Prof. Dr. Fatoş YARMAN VURAL (Adjunct)

+90 212 381 0000

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Princeton Üniversitesi


Prof. Dr. Çağatay ÇATAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5697 cagatay.catal@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cagataycatal


Prof. Dr. Şeref KALEM

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 55 seref.kalem@eng.bau.edu.tr

Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Y. Lisans:Paris Üniversitesi, Fizik Yüksek Mühendisliği

Doktora:Paris Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serefkalem


Prof. Dr. Tankut ATAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5647 sabritankut.atan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Iowa State University

Doktora:Iowa State University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sabritankutatan


Prof. Dr. Recep DİMİTROV

Özgeçmiş (CV) 4442864 recep.dimitrov@eng.bau.edu.tr

Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Y. Lisans:Milli Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Doktora:Bulgaristan Bilim Akademisi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/recepdimitrov


Prof. Dr. Süreyya ÖZÖĞÜR AKYÜZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0534 sureyya.akyuz@eng.bau.edu.tr  

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sureyyaakyuz


Prof. Dr. Gül Tekin TEMUR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0841 gul.temur@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gultemur


Prof. Dr. Ali Yekta ÜLGEN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5693 aliyekta.ulgen@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Salford University

Doktora:Salford University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aliyektaulgen


Prof. Dr. Mustafa ÖZBAYRAK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5703 Mustafa.ozbayrak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi

Y. Lisans:Anadolu Üniversitesi/ Loughborough University

Doktora:Loughborough University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaozbayrak


Prof. Dr. Yaman Ömer ERZURUMLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0853 yamanomer.erzurumlu@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:University of Central Florida

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yamanomererzurumlu


Prof. Dr. Allaberen ASHYRALYEV

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0547 allaberen.ashyralyev@eng.bau.edu.tr

Lisans:Turkmen Devlet Üniversitesi

Y. Lisans:Voronezh Devlet Üniversitesi

Doktora:Ukrayna Bilimler Akademisi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/allaberenashyralyev


Prof. Dr. Tunç BOZBURA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rektorluk@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi


Prof. Dr. Ahmet BEŞKESE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0000 rektorluk@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetbeskese


Doç. Dr. Mehmet Berke GÜR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0556 berke.gur@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Southern California

Doktora:University of Massachussetts

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetberkegur


Doç. Dr. Ethem ÇANAKOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0590 ethem.canakoglu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ethemcanakoglu


Doç. Dr. Alkan SOYSAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0892 alkan.soysal@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:University of Maryland

Doktora:University of Maryland

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alkansoysal


Doç. Dr. Ozan AKDOĞAN

Özgeçmiş (CV) 02123815681 ozan.akdogan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Universitesi

Y. Lisans:University of Delaware

Doktora:University of Delaware

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanakdogan


Doç. Dr. Cemal Okan ŞAKAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0571 okan.sakar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemalokansakar


Doç. Dr. Tevfik AYTEKİN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0580 tevfik.aytekin@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi

Doktora:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tevfikaytekin


Doç. Dr. Yücel Batu SALMAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5690 batu.salman@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yucelbatusalman


Doç. Dr. Saeid KARAMZADEH

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 49 saeid.karamzadeh@eng.bau.edu.tr

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saeidkaramzadeh/index.html


Doç. Dr. Sait GÜL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5678 sait.gul@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/saitgul


Doç. Dr. Oğuzhan ERDİNÇ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 oguzhan.erdinc eng.bau.edu.tr

Lisans:Hava Harp Okulu

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/oguzhanerdinc


Doç. Dr. Yalçın ÇEKİÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0570 yalcin.cekic@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/~yalcin/


Doç. Dr. Canan ACAR

Özgeçmiş (CV) 90 212 381 0887 canan.acar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Illinois Institute of Technology

Doktora:University of Ontario Institute of Technology

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cananacar


Doç. Dr. Ayla GÜLCÜ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5651 ayla.gulcu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aylagulcu


Doç. Dr. Pınar BÖLÜK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0579 pinar.sarisaray@eng.bau.edu.tr

Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/pinarsarisarayboluk


Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Günhan Özcan

Özgeçmiş (CV) 0212 381 08 86 huseyingunhan.ozcan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Ege Üniversitesi

Doktora:Ege Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/huseyingunhanozcan


Dr. Öğr. Üyesi Dilruba ÖZMEN

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 dilruba.ozmen@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Rutgers University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/dilrubaozmenertekin


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci ÜNAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0611 ahmetnaci.unal@vs.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetnaciunal


Dr. Öğr. Üyesi İrem Demirkan

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 65 irem.demirkan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Kocaeli Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Universitesi

Doktora:Boğaziçi Universitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremdemirkan


Dr. Öğr. Üyesi Ece Gelal SOYAK

Özgeçmiş (CV) (0212) 381 5709 ece.gelalsoyak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Sabanci Üniversitesi

Y. Lisans:University of California, Riverside

Doktora:University of California, Riverside

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ecegelalsoyak


Dr. Öğr. Üyesi Çağlar SİVRİ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0536 caglar.sivri@eng.bau.edu.tr

Doktora:Süleyman Demirel Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/caglarsivri


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KAYACAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0887 selcuk.kayacan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selcukkayacan


Dr. Öğr. Üyesi Bora BÜYÜKSARAÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5649 bora.buyuksarac@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/borabuyuksarac


Dr. Öğr. Üyesi Canan Bağcı

Özgeçmiş (CV) 0212 381 57 07 canan.bagci@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Bilkent Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cananbagci


Dr. Öğr. Üyesi Merve Seven

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0603 merve.seven@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:Yeditepe Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveseven


Dr. Öğr. Üyesi Selin Nacaklı

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5648 selin.nacakli@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Koç Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selinnacakli


Dr. Öğr. Üyesi Mohamed Khaled KHALİFA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5646 mohamed.khalifa@eng.bau.edu.tr

Lisans:Cairo University

Y. Lisans:Cairo University

Doktora:Central European University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mohamedkhalifa/tr/index.html


Dr. Öğr. Üyesi Doğan AKCAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0583 dogan.akcan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/doganakcan


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TUZCUOĞLU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0514 selcuk.tuzcuoglu@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kazimselcuktuzcuoglu


Dr. Öğr. Üyesi Amir Navıdfar

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0891 amir.navidfar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Tabriz Azat Üniversitesi

Y. Lisans:Urmia Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/amirnavidfar


Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇAKMAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 baris.cakmak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Doktora:Sabancı Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bariscakmak/


Dr. Öğr. Üyesi Tarkan AYDIN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0318 tarkan.aydin@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tarkanaydin


Dr. Öğr. Üyesi Görkem KAR

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 69 gorkem.kar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Bilkent Üniversitesi

Doktora:The State University of New Jersey

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gorkemkar


Dr. Öğr. Üyesi Soheil SALAHSHOUR

0212 381 05 87 soheil.salahshour@eng.bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi UYANIK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0544 omer.uyanik@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/omerlutfiuyanik


Dr. Öğr. Üyesi Elif Eren

Özgeçmiş (CV) 0 (212) 381 5706 elif.eren@eng.bau.edu.tr

Lisans:Paris 5 Rene Descartes Üniversitesi

Y. Lisans:Paris 6 Pierre Marie Curie Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/eliferen


Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin BEKPEN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0592 cemalettin.bekpen@eng.bau.edu.tr

Lisans:Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Y. Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doktora:Köln Üniversitesi, Genetik Enstitüsü

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemalettinbekpen


Dr. Öğr. Üyesi Cem YENİDOĞAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 05 88

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/cemyenidogan


Dr. Öğr. Üyesi Gülsemay YİĞİT

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5705 gulsemay.yigit@eng.bau.edu.tr

Lisans:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulsemayyigit


Dr. Öğr. Üyesi Nermine Ahmed EL SISSI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 83 nermineahmed.elsissi@eng.bau.edu.tr

Lisans:Pace University

Y. Lisans:The University of Texas at Dallas

Doktora:The University of Texas at Dallas

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nermineahmedelsissi


Dr. Öğr. Üyesi Zafer İŞCAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5650 zafer.iscan@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/zaferiscan


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KAVUŞTURUCU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0842 ayse.kavusturucu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Purdue Universitesi

Y. Lisans:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

Doktora:NORTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysekavusturucu


Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BAKTIR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5676 selcuk.baktir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bilkent Üniversitesi

Y. Lisans:Worcester Polytechnic Institute

Doktora:Worcester Polytechnic Institute

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/selcuk/


Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL KASAP

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5680 ozge.yucelkasap@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozgeyucelkasap


Dr. Öğr. Üyesi İrem FIRTINA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0857 irem.firtina@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremfirtinaertis


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TANER

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0581 mahmut.taner@eng.bau.edu.tr

Lisans:Shahid Beheshti University

Y. Lisans:Tarbiat Moalem University

Doktora:Eastern Mediterranean University (Northern Cyprus)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mahmuttaner


Dr. Öğr. Üyesi Adnan ÇORUM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0591 adnan.corum@eng.bau.edu.tr

Lisans:Doğu Akdeniz Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

Doktora:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/adnancorum


Dr. Öğr. Üyesi Lavdie RADA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0582 lavdie.rada@eng.bau.edu.tr

Lisans:University of Tirana

Y. Lisans:Polytechnic University of Tirana

Doktora:University of Liverpool

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/lavdieradaulgen


Dr. Öğr. Üyesi Emel DEMİRCAN (Adjunct)

+90 212 381 0553 emel.demircan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Stanford University

Doktora:Stanford University


Dr. Öğr. Üyesi Esra ADIYEKE

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5653 esra.adiyeke@eng.bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/esraadiyeke


Dr. Öğr. Üyesi Nezihe YILDIRAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5657 nezihe.kucukyildiran@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/neziheyildiran


Dr. Öğr. Üyesi Mesut NEGİN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5668 masoud.negin@eng.bau.edu.tr

Lisans:Azad Üniversitesi

Y. Lisans:Azad Üniversitesi / Işık Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/masoudnegin


Dr. Öğr. Üyesi Didem YILDIZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5806 didem.arslanbas@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/didemyildiz


Dr. Öğr. Üyesi Burcu TUNÇ ÇAMLIBEL

+90 212 381 5694 burcu.tunc@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/burcutunccamlibel


Dr. Öğr. Üyesi Başak AKDEMİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0896 basak.akdemir@eng.bau.edu.tr

Lisans:American University

Y. Lisans:De Montfort University

Doktora:De Montfort University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/basakakdemir


Dr. Öğr. Üyesi İrem ŞANAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5675 irem.sanal@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/iremsanal


Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GELİŞEN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0553 gokhan.gelisen@eng.bau.edu.tr

Lisans:Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Lehigh University / Columbia University

Doktora:New York University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gokhangelisen


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren YILDIRIM

Özgeçmiş (CV) 444 28 64 mustafaeren.yildirim@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Kyungsung Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mustafaerenyildirim


Dr. Öğr. Üyesi Serhan KIRLANGIÇ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5699 serhan.kirlangic@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:University of Waterloo

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serhankirlangic


Dr. Öğr. Üyesi Tamer UÇAR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0575 tamer.ucar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tamerucar


Dr. Öğr. Üyesi Alper CAMCI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5692 alper.camci@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Wayne State University

Doktora:University of Central Florida

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/alpercamci


Dr. Öğr. Üyesi Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5702 cavitfatih.kucuktezcan@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/fatihkucuktezcan


Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOLMAZ

Özgeçmiş (CV) +90 (212) 381 5673 hakan.solmaz@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/hakansolmaz


Dr. Merve AYYÜCE KIZRAK

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 41 merveayyuce.kizrak@eng.bau.edu.tr

Lisans:Haliç Üniversitesi

Y. Lisans:Haliç Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveayyucekizrak


Dr. Ümmügülsüm ALYÜZ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5689 ummugulsum.alyuz@eng.bau.edu.tr

Lisans:Trakya Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi / İTÜ

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ummugulsumalyuz


Öğr. Gör. MD BAHARUL ISLAM

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 00 00 mdbaharul.islam@eng.bau.edu.tr

Lisans:Rajshahi University of Engineering & Technology

Y. Lisans:Nanyang Technological University

Doktora:Multimedia University

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mdbaharulislam/index.html


Öğr. Gör. Duygu ÇAKIR YENİDOĞAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0542 duygu.cakir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duygucakir


Öğr. Gör. Özlem KANGA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0552 ozlem.kanga@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Sabancı Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozlemkanga


Arş. Gör. Sevgi CANPOLAT ATABAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5660 sevgi.canpolat@eng.bau.edu.tr

Lisans:Çankaya Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/sevgicanpolat


Arş. Gör. Bilge Varol

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5710 bilge.varol@eng.bau.edu.tr

Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi

Y. Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/bilgevarol


Arş. Gör. Muhammed Cemal DEMİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 57 04 muhammedcemal.demir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/muhammedcemaldemir


Arş. Gör. Nur Asena Gün

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 98 nurasena.gun@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/nurasenagun


Arş. Gör. Erkut ARICAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5664 erkut.arican@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/erkutarican


Arş. Gör. Baran Aras

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5712 baran.aras@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (devam ediyor)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/baranaras


Arş. Gör. Nilüfer KAMALI

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 05 95 nilufer.kamalisimsek@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/niluferkamali


Arş. Gör. Duygu ÜÇÜNCÜ

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0586 duygu.ucuncu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Kocaeli Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duyguucuncu


Arş. Gör. Merve ARITÜRK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5663 merve.ariturk@eng.bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveariturk


Arş. Gör. Görkem ÜNAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5696 gorkem.unal@bahcesehir.edu.tr

Lisans:Çukurova Üniversitesi


Arş. Gör. Samed PEKDEMİR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5691 samed.pekdemir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)

https://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/samedpekdemir/index.html


Arş. Gör. Merve İlay ÇELİKKAYA

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 56 82 merveilay.celikkaya@eng.bau.edu.tr

Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveilaycelikkaya


Arş. Gör. Simge AKAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0553 simge.akay@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/simgeakaytemur


Arş. Gör. Ali GÜZEL

Özgeçmiş (CV) 0212 381 56 44 ali.guzel@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aliguzel


Arş. Gör. Mehmet Can ALPHAN

+90 212 381 0889 mehmetcan.alphan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetcanalphan


Arş. Gör. Selen YOLDAŞ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 43 selen.yoldas@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Ünivertesitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/selenyoldas


Arş. Gör. Ozan Rıdvan AKSU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5701 ozanridvan.aksu@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozanridvanaksu


Arş. Gör. Duran Emre KANACI

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0548 duranemre.kanaci@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:Boğaziçi Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duranemrekanaci


Arş. Gör. Mehmet Ziya ERENOĞLU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5669 mehmetziya.erenoglu@eng.bau.edu.tr

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetziyaerenoglu


Arş. Gör. Kübra DEĞERLİ

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 46 kubra.degerli@eng.bau.edu.tr

Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:Yıldız Teknik Üniversitesi(devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/kubradegerli


Arş. Gör. Resul ÇALIŞKAN

Özgeçmiş (CV) 0212 381 0839 resul.caliskan@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)


Arş. Gör. Aysun SOYSAL

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 08 67 aysun.soysal@eng.bau.edu.tr

Lisans:Ahi Evran Üniversitesi

Y. Lisans:Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi (devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/aysunsoysal


Arş. Gör. Gülfem ER

Özgeçmiş (CV) 0212 381 5662 gulfem.er@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulfemer


Arş. Gör. Gülşah BOZCU

Özgeçmiş (CV) 0212 381 05 66 gulsah.bozcu@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi(devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/gulsahbozcu


Prof. Dr. Ömer GÖK (Yarı Zamanlı)

(212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Prof. Dr. Sümer ŞAHİN (Yarı Zamanlı)

+90 212 380 00 00

Lisans:Ege Universitesi

Y. Lisans:University of Stuttgart

Doktora:University of Stuttgart


Prof. Dr. Sezai Türkel (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) 0212 381 00 00 info@bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Üniversitesi

Y. Lisans:Uludağ Üniversitesi

Doktora:University of Maryland Baltimore County


Prof. Dr. Mohamed Saied HAMED (Yarı Zamanlı)

0212 381 00 00 mohamedsaied.hamed@eng.bau.edu.tr


Prof. Dr. Ertuğrul Özdamar (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. İhsan KARAGÖZ (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Murat SARI (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Erdal Gül (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Doç. Dr. Hale Gonce Köçken (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Mete Bora Tüzüner (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 381 00 00 info@bau.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi İzzet Paruğ Duru (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Cihat Boyraz (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Önder Özden (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Tuğba Aslan Khalifa (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Alper Özcan (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Erol Metin (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. Murat Eyvaz (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Dr. M. Özgen Öztürk Öncel (Yarı Zamanlı)

Özgeçmiş (CV) (212) 975-00-88 info@bau.edu.tr


Güray GÜNGÖR (Eğitim ve Ar-Ge Laboratuvar Koordinatörü)

+90 212 381 0858 guray.gungor@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi


İbrahim Ertuğrul YALÇIN (İdari Asistan)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0557 ibrahimertugrul.yalcin@eng.bau.edu.tr

Lisans:Marmara Üniversitesi

Y. Lisans:Marmara Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ibrahimertugrulyalcin