BAU İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi

 
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülmüş olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 Yılı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde “TR10/16/YNY/0036” referans numaralı “İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi” projesi tamamlanmıştır. “Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak da akademik ve sektörel çalışmalarına başlamış olup ülkemizde büyük veri analitiği konusunda öncü olma hedefi ile yola çıkmıştır.
 
Günümüzde, bilgi toplumunun öğelerini hayatın her alanında görmek mümkündür. Toplumlarda her birey artık akıllı telefonlar, giyilebilir teknolojiler, işlem kapasitesi yüksek cihazlar aracılığıyla bu gelişimlerden ve yeniliklerden faydalanmaktadır. Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde teknoloji ve bilgisayar bilimleri alanlarındaki hızlı gelişimlere izleyici kalmaktansa, bunları teknik altyapıları ile öğrenen, kullanan ve geliştiren bireyler olmak hem ülke ekonomisi hem de bilimsel ve sektörel katkı açısından büyük önem arz etmektedir.
 
Rekabetçi dünyanın en önemli öğesi veridir. Ancak veri ham haldedir ve görünür değildir. Yapılandırılmaya ve anlamlı hale getirilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Veri miktarı inanılmaz boyutlarda artarken, bilgiye erişim hızı da bu paralelde artmıştır. Bununla birlikte saniyede yüzlerce trilyon işlem kapasitesi olan süper bilgisayarlar kullanılmaktadır.
 
Büyük verilerin analizinin birçok kritik alanda bilişimin karar desteğini bir üst boyuta taşıyarak ciddi tasarruflar ve yeni olanaklar sağlaması beklenmektedir. Bu alanlara, sağlık, istihdam, sanayide üretkenlik, suçların azaltılması ve güvenlik, kaynakların ve doğal felaketlerin yönetimi ayrıca örnek verilebilir. En basiti, tüketici eğilimlerini bire bir gözler önüne seren büyük veriyi iyi yorumlayabilen şirketler stratejilerini buna göre belirleyerek risksiz yatırımlar yapıyor.
 
Ülkemizde Bahçesehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı aracılığıyla bu alandaki uzman açığının kapanmasında büyük katkı sağlanmış olacaktır. Gördüğümüz üzere de ülkemizde bu disipline büyük bir ilgi vardır ve başarılı öğrenciler tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı ilgi görmektedir. Teorik olarak büyük bir derinlik isteyen bu konuda, akademiye sektörün önde gelen firmalarının da pratik desteği çok büyük önem arz etmektedir. Başarılı, yaratıcı, analitik ve çözüm odaklı mühendisler yetiştirmek üniversitelerin öncelikli hedeflerinin başında gelmektedir. Merkezimiz aracılığıyla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz gibi öğrencilerilerimize de pratik yapma imkanı sağlanacaktır.
 
Merkeze katkı sağlayan veya sağlayacak sektörün ilgili firmalarına ve değerli akademisyenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Merkezin bilinirliğini arttırma faaliyetleri dahilinde kısa ve orta vadede birçok etkinlik düzenlendik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Büyük veri alanında sektörde hizmet vermekte olan firmalar ile yakın irtibat içerisinde olunacaktır. Bu doğrultuda sektörde faaliyet gösteren firmalar ile ortak projeler yürütebilmek, eğitimler vermek ve firmaların araştırma ve geliştirme kapasitelerinin arttırılması temel amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi çerçevesinde Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren ilgili firmaları, sivil toplum örgütlerini, yerel yönetimleri ve üniversiteleri içine alacak bir ağ oluşturulmaktadır. Bu sayede, orta vadede ülkemizde yüksek teknoloji ürünlerinin kullanımı ve üretimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
 
BAU İstanbul Big Data Eğitim ve Araştırma Merkezi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.