İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, her türlü yapının; tasarım, plan, proje yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.

İnşaat Mühendisleri her türlü bina baraj havaalanı, köprü, yol, su kemerleri liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının tasarım planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır ve İngilizce kelime anlamı "civil engineering" ilk olarak 18.y.y. da askerî olmayan mühendislik çalışmalarını askerî mühendislikten ayırabilmek için kullanılmıştır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcalar, çevre mühendisliği, geoteknik kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi yapı mühendisliği temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.

Programın amacı:

Dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; inşaat mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında,Proje mühendisi,
Arazi mühendisi,
Laboratuar Mühendisi,
Kontrol mühendisi,
Farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı,
Araştırmacı,
Akademisyen
olarak görev yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

Program Hedefleri:

Öğrencilerimiz için aşağıdaki hedefler planlanmıştır:

Temel mühendislik bilgilerini vermek, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetini geliştirmek.
İnşaat mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araç ve donanımlarını kullanma becerisi kazandırmak.
iletişim yeteneklerini geliştirerek, öğrencileri takım çalışmasına teşvik etmek.
Öğrencilere mevcut bilgileri güncelleme, kendine güvenme ve kendini disipline etme becerisini kazandırmak.
Sosyal ve mesleki hayatta etik davranışın önemini öğretmek.
Öğrencilere liderlik özelliği kazandırmak.
Öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını kazandırmak.
Aktif deprem bölgesinde bulunan üniversitemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı bilincini geliştirmek.
Birçok şehrin en önemli problemi olan ulaşım-trafik problemlerinin çözümüne altlık oluşturacak bilgiler vermek.


İnşaat mühendisleri için tipik bir kariyer yolu mevcut değildir. İnşaat mühendisi olmaya hak kazanmış birçok kişi iş hayatına başlangıçta, teorik ağırlıklı bilgilerle kendilerine daha az güvenle başlarlar. Pratiklikliklerini artırıp, yetkinliklerini kanıtladıkça, daha yüksek sorumluluk düzeyi isteyen iş ve görevler için güven kazanırlar. Ancak inşaat mühendislik mesleğinin her bir dalı değişik kariyer yolları izlemeyi gerektirmektedir. Bazı alan ve firmalarda giriş derecesindeki mühendisler üst düzey tasarım mühendislerinin "gözleri ve kulakları" olmak üzere inşaat izleme bölümünden işe başlarken, bazı alan ve firmalarda ise rutin analiz tasarım ve yorum konularında işe başlayabilirler. Deneyimli mühendisler ise genellikle kompleks analiz işleri, daha karmaşık tasarım projelerinin yönetimi, diğer mühendislerin yönetimi ya da özel danışmanlığı kapsayacak şekilde adlî mühendislik dallarındaki gibi daha karmaşık ve sorumluluk gerektiren iş ve görevlerde hizmet verirler.

Geçmişten bugüne hiçbir zaman ağırlığı kaybolmayan inşaat mühendisliğine olan talep azalmamakta, kalkınma hamlelerinin öne çıktığı dönemlerde artmakta ve mezun olan öğrenciler kolayca iş bulabilmektedirler. Birçok mühendislik dalının kurulmasında temel çekirdek görevi üstlenmiştir. Bu durumu ileride çok daha uzun süre devam edecektir.

Özetle, nüfus arttıkça, çevre ulaşım sorunları ve kentsel dönüşüm gerekliliği gibi hususlar, daha uzun yıllar inşaat mühendisliğinin geçerliliğini sürdürmesini sağlayacaktır.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 İnşaat Mühendisliği sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz