Yazılım Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği Lisans Programımız; bilim ve matematiğin katkısıyla kullanıcı gereksinimlerini ortaya çıkarabilen, yazılımı tasarlayabilen ve geliştirebilen, endüstride olan problemleri çözerken bilişim teknolojilerini kullanabilen ve bu alandaki hızlı değişime ayak uydurabilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız; güçlü bir mühendislik altyapısı almış, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, kodlama, sınama ve yöneticilik gibi her aşamada çalışacak şekilde yetiştirilmiş, mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirebilen, veri bilimi ve yapay zeka gibi günümüzün vazgeçilmez alanlarında geniş bilgi birikimi ve tecrübesi ile donanmış Yazılım Mühendisleridir. 

BAU Yazılım Mühendisliği Lisans Programı; temel bilim ve mühendislik prensiplerini öğrenmiş, yazılım uygulamaları ile insanların etkileşimini en verimli olacak şekilde tasarım yapma yeteneği kazanmış ve bu doğrultuda mesleğinin tüm güncel gereksinimlerini karşılayacak bilgi, pratik ve tecrübe ile yoğurulmuş Yazılım Mühendislerini yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz, CO-OP eğitim modeli ile BAU’daki eğitim hayatlarının yanı sıra günün gerektirdiği teknolojik yeniliklere ve sektörel gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmekte ve aktif olarak çalışma hayatına katılarak iş tecrübesi edinmektedir. Lisans programımızın içeriği, CO-OP eğitim modelinin getirileri, uluslararası öğrenci değişim programlarının katkısı ile takım çalışmasına yatkın, iletişim, yaratıcılık ve girişimcilik becerileri ile donanmış, dünya çapında roller alabilecek şekilde mesleğinin gereklerini yüksek standartlarda uygulayabilecek mezunlar yetiştirmekteyiz. 

Mezunlarımızın; ulusal veya uluslararası şirketlerin bilişim teknolojileri, mühendislik, danışmanlık ve ar-ge kadrolarında çalışmaları, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarında özgün araştırma faaliyetlerinde görev almaları, ulusal veya uluslararası düzeydeki yazılım projelerinde liderlik yapmaları, girişimcilik yeteneklerini kullanarak bilişim şirketleri kurmaları BAU Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nın ana felsefesini oluşturmaktadır.

BAU Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nı başarıyla bitiren mezunlarımız geniş bir istihdam yelpazesine sahiptirler. Yazılım geliştirme odaklı firmaların yanı sıra yazılım ve benzeri teknolojilerden faydalanan otomasyon sistemlerine gereksinim duyan değişik sektörlerden her kurumda iş olanağını bulmaktadırlar.

Lisans programımız ilk öğrencilerini 2005-2006 eğitim-öğretim yılında alarak eğitime başlamıştır. Normal öğretim süresi 4 yıl, eğitim dili İngilizce olan program her yıl yaklaşık olarak 100 öğrenci kabul etmektedir ve bugüne kadar yüzlerce mezununu ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaya, lisansüstü eğitimi için önemli ulusal ve uluslararası üniversitelere göndermiştir.  

BAU Yazılım Mühendisliği Lisans Programı; MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2019 yılında 2 yıl süreyle akredite edilmiştir. MÜDEK, mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır. MÜDEK 2011 yılında Washington Accord Üyesi (Signatory) olmuştur. Akredite ettiği tüm programlar 2011 yılından itibaren diğer Washington Accord üyeleri tarafından eşdeğer olarak tanınmaktadır. MÜDEK akredite ettiği mühendislik lisans (Bachelor) programlarına EUR-ACE Etiketini (EUR-ACE Label) de vermektedir. 

BAU Yazılım Mühendisliği Bölümü; Yazılım Mühendisliği Lisans Programı’nın yanı sıra bir çift ana dal programını, Bilgi Sistemleri ile Internet ve Programlama başlıklı iki adet yan dal programını ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programlarını yürütmektedir. Ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı’na da katkıda bulunmaktadır.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Yazılım Mühendisliği sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz