Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yenilenebilir enerji, konvensiyonel enerji ve enerji yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde aşağıdaki programlar yürütülmektedir:

  • Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı çerçevesinde ayrıca çift anadal programı ile aşağıdaki yandal programları yürütülmektedir:

  • Konvensiyonel Enerji Yandal Programı
  • Enerji Yönetimi Yandal Programı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yapılan araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Hidrojen Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji

​Diğer taraftan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü'nde enerji verimliliği, enerji arz güvenliği ve enerji modelleri alanlarında çalışmalar da yürütülmektedir.