İşletme Mühendisliği

 

İşletme Mühendisliği Programı, öğrencilerini geleceği uluslararası düzeyde şekillendirecek bilgiye erişimlerini sağlayan, işletme mühendisliğine ait bilgi, teknik ve yaklaşımlarıyla donatıp onları yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı, sosyal sorumluluk anlayışına sahip, meslek etiğine önem veren lider mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlar.  

İşletme Mühendisliği Programı’ndan mezun olan öğrenciler, işletme mühendisliği konularında kavram, model ve yöntemlerinde temel oluşturarak, gerçek dünya problemleri için çözümler yaratırlar. İşletme mühendisliği problemlerinde, takım çalışması, iletişim, liderlik ve yaratıcılık yeteneklerini sergilerler.

İşletme mühendisliği çözümlerinin toplum ve çevreye etkileri ile meslek etiği konusunda farkındalık sağlarlar.

Hizmet sektöründe nitelikli yönetici açığını kapatmak için, problemler karşısında veriler ile sayısal modeller kurabilen, örgüttün çevre koşullarını değerlendirip en uygun çözümleri yaratan ve bu çözümleri uygulayabilen önder mühendisler olurlar.

Hizmet sektörünün entelektüel sermayesini yükseltecek araştırma ve modelleme çalışmalarına öncülük ederek bu tür projelerde çalışacak etkin mühendisler olurlar.

Hizmet sektörünün insan sermayesi ve maddi olmayan varlıklarını artırmaya yönelik her türlü bilginin yaratılması ve projelendirilmesi konusuna önderlik ederler.

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 İşletme Mühendisliği sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz