BAU Siber Güvenlik Merkezi

Siber Uzay; internet, iletişim ve haberleşme ağları, bilgi ve bilişim sistemleri gibi birbirleriyle elektronik ortamlarda haberleşebilen sistemleri bir araya getiren ağlar ile cihazların birlikte gerçekleştirdikleri her tür faaliyetten oluşan sanal bir ortamdır.

Teknolojinin hemen her gün kendini yenileyerek gelişmesi, insanların teknolojinin sunduğu imkânları daha çok kullanmasına sebep olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısını oluşturan ve kısaca bilişim teknolojileri şeklinde ifade edebileceğimiz bu büyük dönüşüm, kullanılan veri miktarlarının da artmasına sebep olmaktadır. Bu artış, işlenen veri büyüklüğüyle doğru orantılı olarak verinin değerini de artırmaktadır. Dolayısıyla bu hacimde ve kıymette verinin işlenmesiyle oluşturulan bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Hatta bu bilgileri oluşturan ve/veya kullanan bilgi sistemleri “kritik altyapılar” olarak tanımlanmakta ve bu sistemlerde oluşabilecek zafiyetler; büyük ölçekli ekonomik zarara, can kaybına, hatta milli güvenlik açıklarına bile sebep olabilmektedir.

Sayılan tüm bu süreçler “Siber Güvenlik” kavramını ön plâna çıkarmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi; “Siber Güvenlik” konusunda; toplumun her kesimini içerecek şekilde, farklı bilgi seviyesindeki insanımızın farkındalığının artırılması, bilinçlendirilmesi ve gelişen siber tehditlere karşı yöntemler geliştirilmesi için kurulmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; siber güvenlik alanına giren her konuda, ulusal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Belirlenen bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir:

·        Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak.

·        Yurt içi ve yurt dışı kurum, araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

·        Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal/uluslararası seviyelerde sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

·        Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek.

·        Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde alanında uzman yerli ve yabancı kişilerden yararlanmak.

BAU Siber Güvenlik Merkezi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.