Görüntü İşleme Laboratuvarı

- Nesne Tanımlama, Takip, Teşhis ve Sınıflandırma
- 3 Boyutlu Yeniden Yapılandırma, Modelleme ve Görselleştirme
- Birey-Bilgisayar Etkileşimi
- Hiyerarşik Düzende Görüntü Odaklı Hücre Bölümlemesi
- Öğrenme Odaklı Görsel Odaklanma
- Algı Gruplaması
- Görüntü Betimleme ve Sınıflandırması
- Model Teşhisi
- Makine Odaklı Öğrenme
- Çoğul Görüntüleme Sistemleri
- Dinamik Görüntü ve Hareket Analizi
- Zenginleştirilmiş ve Sanal Gerçeklik.

Detaylı bilgi için http://cv.bahcesehir.edu.tr/