Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Projeler

"Insansız Hava Aracı Videolarında Coklu Nesne Tespit Ve Takibi"

Prof.Dr. Nafiz Arıca - TÜBİTAK 119E596

Maritime Energy Management Training Strategic Partnership (MariEMS)

Yrd. Doç. Dr. Başak Akdemir - Erasmus Plus
 

Serbest Ortamda Çekilmiş Video Görüntülerinde Üst Düzey Yüz İfade Nitelikleri ve Derin Öğrenme Mimarilerine Dayalı İfade Analizi

Prof.Dr. Nafiz Arıca - TÜBİTAK 115E310

Akciğer Kanserinde Epitel-Mazenkimal-Dönüşüm Mekanizmasının Engellenmesi Amacıyla Transkripsiyon Faktörü Erg Hedeflenmesi

Doç.Dr. Gülay Bulut - TÜBİTAK 114S428

 

Canlı Hücre Dizileri Ile Yüksek Ölçüm Kapasiteli Bir Fonksiyonel Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Ayça Yalçın ÖZKUMUR - TÜBİTAK 115E260

 

Bütünleşik İşgücü ve Görev Çizelgeme Problemler

Yrd.Doç.Dr. Ethem Çanakoğlu - TÜBİTAK 115M544

 

Global Innovative Leadership Module

Yrd.Doç.Dr. Ali Osman PEKTAŞ - ERASMUS +

 

Career Tree Projesi

Prof.Dr. Tunç Bozbura - ERASMUS +

 

Heterojen Hücresel Ağlar İçin Enerji Modellemesi Ve Enerji Tasarruflu Kaynak Yönetimi

Doç.Dr.Alkan Soysal - TÜBİTAK 5150007

 

Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Tabanlı Yöntemlerle Sayısal İmge İçboyama

Doç.Dr. Mehmet Alper Tunga - TÜBİTAK 115E424

 

İki Düzeyli Parçalanabilir Tamsayılı Programlama Problemleri İçin Genel Yaklaşımlar ve Çok Aşamalı Planlama Problemlerine Uygulamaları

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Muter - TÜBİTAK 113M784

 

Karbon Kısıtlı Çevrede Enerji Yatırım Planlaması İçin Eniyileme Modellerinin Geliştirilmesi ve Bu Modellerin Ekonomi ve Stratejik Planlama Açısından Analizi

Doç.Dr. Semra Ağralı Taşkın - TÜBİTAK 114M358

 

Zaman Geri Çevirim Yöntemi İle Foto Akustik Tıbbi Görüntüleme

Yrd.Doç.Dr. M. Berke Gür - TÜBİTAK 113E186

 

Sektör İhtiyacı Odaklı Kalifiye Eleman Yetiştirilmesi ve kadın İstihdamı: Saha Çalışması Pendik

Yrd.Doç.Dr.Ali Osman PEKTAŞ - İSTKA

 

Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı-Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Doç.Dr. Hüseyin Özdemir - TÜBİTAK 111G155

 

Ekstraselüler Veziküllerin Analizi İçin Optik Bir Biyosensör Aygıtının Geliştirilmesi

Yrd.Doç.Dr. Ayça Yalçın ÖZKUMUR - TÜBİTAK 113E643

 

Hücre Salgılarının Gerçek-Zamanlı ve Niceliksel Ölçümü

Yrd.Doç.Dr. Ayça Yalçın ÖZKUMUR - TÜBİTAK 114C122

 

Internet Arama Motoru Reklamcılığında En İyi Anahtar Kelime Fiyat Teklifi Sunulması

Doç.Dr. Barış Selçuk - TÜBİTAK 114M037

 

Çin Hamster Over (Cho) Hücre Hatlarında Verimliliği Artırılmış Rekombinant Faktor Viii (Anti Hemofilik Faktör) Sentezi Ve Salgısı

Yrd.Doç.Dr.Gülay Bulut - TÜBİTAK 113S564

 

New Directions in Efficient and Tamper-Resilient Public-Key Cryptography for Ubiquitous Computing

Yrd.Doç.Dr.Selçuk Baktır - AB Marie Curie

 

Donanım Sistemlerinde Zararlı Bileşenlerin Tespit Edilmesi

Yrd.Doç.Dr.Selçuk Baktır - TÜBİTAK 113A002

 

Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Temiz Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği

Yrd.Doç.Dr.Ali Osman PEKTAŞ - İSTKA

 

CPS+45

Doç.Dr.Tunç Bozbura - AB Projesi

 

High Resolution and Robust Time Reversal Acoustics Using Vector Arrays

Yrd.Doç.Dr. M. Berke Gür - AB Marie Curie Actions- IRG

 

Memristör temel elemanı olabilecek metal-oksit kristallerinde nokta kusurların dinamik davranışlarına elektrik alanın etkisininin incelenmesi

Doç.Dr.Muhammed AÇIKGÖZ - TÜBİTAK

 

Harmonik Kip-Kilitlemeli Lazerlerde Kovuk-içi Faz Modülasyonunun Süperkip Gürültüsüne ve Gürültü Filtrelemeye Etkileri

Doç.Dr.Sarper Özharar - TÜBİTAK

 

Parkinson Hastalığı Tetkiklerinde Kortikal Motor ve Algı Sistemi Ölçümlerinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Birleştirilmesi

Yrd.Doç.Dr.Cemal Okan ŞAKAR - TÜBİTAK

 

Odaktan-Bulanıklıktan derinlik yöntemlerinde bulunan kapanma problemi için imge içeriginden bagımsız bir yöntem gelistirme

Yrd.Doç.Dr.Tarkan Aydın - TÜBİTAK