Misyon - Vizyon - Temel Değerler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN VİZYONU
BAU ailesinin amiral gemisi olarak; ülkemizin teknolojik gelişiminde lider, bilimsel yayınlar ve projeler konusunda dünyada ilk 500 içinde yer alan, öğrencileri ulusal ve uluslararası düzeyde aranan, toplumsal ilerlemeye hizmet eden, çağın önünde bir fakülte olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN MİSYONU
Aidiyet hissi yüksek, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren akademik kadrosuyla; 
•    ülkemizin ve tüm insanlığın refah ve mutluluğunu yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması, ürün/hizmete dönüştürülmesi ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirmeye öncülük eden, 
•    gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, toplumun, devletin, sanayinin ve sivil toplum kuruluşlarının çözüm ortağı olan, 
•    etik değerleri yüksek, yaratıcı, girişimci, değişime, teknolojik dönüşümlere öncülük eden çok yönlü ve evrensel bireyler yetiştiren bir Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesidir.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN DEĞERLERİ:

 •   Paylaşımcılık, 
 •   Kaliteye adanmışlık, 
 •   Toplumsal duyarlılık, 
 •   Dinamizm, 
 •   Yaratıcılık, 
 •   Yenilikçilik, 
 •    Akademik özgürlük,
 •    Yüksek akademik nitelik,
 •    Doğruluk,
 •    Adalet,
 •    Etik Değerler,
 •    Şeffaflık,
 •    Demokratiklik,
 •    Bilimsellik,
 •    Çok Disiplinlilik,
 •    Girişimcilik, 
 •    Araştırıcılık ve sorgulayıcılık.
 •    Sürekli İyileşme
 •    İnsan Haklarına Saygı