Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay zeka alanındaki çalışmaların temel amacı, insan gibi düşünebilen, öğrenebilen ve davranabilen sistemler geliştirmektir. Yapay zeka yaklaşımları, bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, biyoenformatik, siber güvenlik ve robotik gibi birçok alanda önemli problemlerin çözümündeki en güncel yöntemleri oluşturmaktadır. Bu alanlara yönelik olarak geliştirilen sistemler, günümüzde birçok farklı sektörde hızla ürünleştirilerek mevcut sistemlerin yerini almaya başlamıştır ve yapılan araştırmalar bu hızın artarak devam edeceğini göstermektedir. 

BAU Yapay Zeka Bölümü kontenjanları için lütfen tıklayınız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan On Birinci Kalkınma Planı’nda yapay zeka alanını da kapsayan kritik teknolojilerde gerekli alt yapının tesis edilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve toplumsal yönelimin bu alana odaklanmasının sağlanmasına ilişkin belirlenen politika ve tedbirler arasında yer almaktadır. Hem On Birinci Kalkınma Planı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TUSSİDE’nin 2020 yılının başında gerçekleştirdiği “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştay”ında yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik yaygınlaştırma çalışmalarının ulusal bir politika haline gelmesi gerektiğine yapılan vurgu ışığında lisans seviyesinde yapay zeka mühendisliği bölümü nitelikle uzman yetiştirmek için kritik adımlardan biri olduğu anlaşılmaktadır.

Neden BAU Yapay Zeka Mühendisliği?

Yapay zeka alanının birçok alt araştırma alanını barındırması ve uygulama alanı olarak çok geniş bir yelpazeyi kapsaması, bu alanda lisans seviyesinde uzmanlaşma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2020-2021 akademik yılı itibarıyla Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü kurulmuştur.

Bahçeşehir Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte öğretim hayatına başlayan ve 20 yıllık bir deneyime sahip olan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ve aynı fakültede bulunan Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde, yapay zeka konusunda araştırmalar yapan, bilimsel projeler yürütmüş ve yürütmekte olan geniş bir öğretim üyesi kadrosu bulunmaktadır. Bunun yanında, ilgili öğretim üyeleri, sanayi ile iş birliği içinde yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında, yapay zeka tekniklerinin farklı sektörlerde gerçek hayat problemlerine uygulanması amacıyla birçok çalışma yürütmektedir. Yapay Zeka Mühendisliği Bölümünün kurulmasıyla daha da genişleyen nitelikli akademik kadrosuyla, sürekli olarak genişleyen yapay zeka alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Internet, enerji, telekomünikasyon, otomotiv, sağlık, eğitim, perakende, güvenlik, lojistik, finans gibi hemen her sektörde üretilen veri çok büyük miktarlara ulaşmıştır ve bu artışın önümüzdeki yıllarda devam edeceği öngörülmektedir. Nesnelerin interneti, bulut hesaplama, büyük veri analitiği gibi kavram ve teknolojilerin üretim ve hizmet sektörlerinde hızla uygulanmaya başlanmasıyla elde edilen verilerin verimli bir şekilde işlenmesi ve ilgili veriden artı değer üretilmesi ülkeler ve şirketler için katma değeri en yüksek konular arasında yer almaktadır. Yapay Zeka Mühendisliği öğrencileri makine öğrenmesi, derin öğrenme, görüntü işleme, doğal dil işleme, veri analizi, veri görselleştirme, bilgisayar oyunları, robotik, iş zekası gibi konularda alacakları eğitimle bu artı değeri üretebilecek niteliğe sahip kişiler olacak, üniversitemizde başarıyla yürütülmekte olan CO-OP sistemi kapsamındaki markalı derslerle yapay zeka konusunda sektörün önde gelen mühendisleriyle henüz eğitimleri sırasında tanışma fırsatı yakalayacaklar ve mezunlarımız hemen hemen tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan mühendisler olarak istihdam edilebileceklerdir.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Yapay Zeka Mühendisliği sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz