Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Yöneylem Araştırması ve Karar Bilimleri Merkezi

Merkezimiz, Yöneylem Araştırması ve Karar Verme alanında teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaya odaklanmıştır. Her sektörde, belirli kısıtlar altında hem niteliksel hem niceliksel faktörleri dikkate alarak kaliteli çözümler üretmenin ve doğru karar vermenin gerekli olduğu zor problemler yer almaktadır. Bu gibi karmaşık problemlerin çözümü için çok disiplinli yaklaşımlar geliştirmeyi hedef edinen merkezimiz, uyguladığı ve geliştirdiği analitik metotlarla hem akademik hem de endüstriyel katkılar sunmayı hedeflemektedir. 

Günümüzde Yöneylem Araştırması teknikleri, işletmelerin verimliliklerini artıran en önemli araçlardandır. Bu nedenle sağlık, eğitim, üretim, savunma sanayi, enerji, bankacılık vb. gibi pek çok alanda Yöneylem Araştırması çözümleri kullanılmaktadır. Örneğin, işletmelerde nesnel faktörlerin yanı sıra öznel faktörlerin de dikkate alınmasının gerekli olduğu problemler için Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerine başvurulmalıdır. İşletmelerin gittikçe artan miktarlarda ürettiği çok sayıda verinin analizi de Yöneylem Araştırması teknikleri ile mümkün olmaktadır.   

Yöneylem Araştırması ve Karar Verme metotlarının etkin kullanımının sağlanması amacıyla merkezimiz, atölyeler düzenlemek, konferanslar organize etmek ya da konferanslara ev sahipliği yapmak, lisans ve lisansüstü seviyesindeki projelere destek vermek, üniversite sanayi işbirlikleri için projeler planlamak/yürütmek, start-up projeleri oluşturmak/destek vermek gibi faaliyetlere yoğunlaşmıştır.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.