Yazılım Mühendisliği Yan Dal Programları

Yan dal programları, lisans diploma programlarına kayıtlı ve başarıyla devam etmekte olan öğrencilerin ilgi duydukları bir başka alanda bilgi sahibi olmalarını sağlar. Yazılım Mühendisliği altında iki tane Yan Dal Programımız bulunmaktadır.

Bilgi Sistemleri Yan Dal Programı

Bilgi Sistemleri yan dal programı, bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmektedir. Program, veri tabanları, yazılım mühendisliği ve bilgi sistemleri konularından oluşmakta ve ana alanı yazılım mühendisliği dışındaki tüm öğrencilere açık olmaktadır.

Bu yan dal programı için öğrencinin en az bir temel programlama bilmesi önerilir.

Code

Course Name

T

P

C

E

SEN2001

Programming Languages

3

0

3

7

SEN2201

Computing Systems

3

0

3

6

SEN3003

Software Project Management

3

0

3

7

SEN3006

Software Architecture

2

2

3

7

SEN3304

Human Computer Interaction

3

0

3

6

SEN4013

Software Verification and Validation

3

0

3

6

İnternet ve Programlama Yan Dal Programı

İnternet ve programlama yan dal programı, yazılım süreci içerisinde programlama temelinde gerekli olan bilgileri öğrencilere vermeyi amaçlar.

Program, Internet tabanlı programlama dilleri, Internet programlama mimarisi, bir web sunucu ayarlarının yapılması, internet programlama ve program geliştirme kaynakları için editörler, programlamada akış kontrol deyimleri ve kullanımı, sunucu ve ortam değişkenleri ve uygulamaları, internet programlamada çerezler ve uygulamaları, internet üzerinden veritabanına bağlanmak, listeleme, sıralama ve veritabanında bilgi manipülasyonu, ile ilgili dinamik bir internet uygulaması geliştirebilmek için gerekli olan konuları kapsar.

Bu yan dal programı için öğrencinin en az bir temel programlama bilmesi önerilir.

Code

Course Name

T

P

C

E

 SEN2001

 Programming Languages

3

0

 3

 7

 SEN2211

 Data Structures and Algorithms I

2

2

 3

 7

 SEN2212

 Data Structures and Algorithms II

2

2

 3

 7

 SEN3003

 Software Project Management

3

0

 3

 7

 SEN3006

 Software Architecture

2

2

 3

 7

 SEN3304

 Human Computer Interaction

3

0

 3

 6