Araştırma Laboratuvarları

Öğrencilerimiz seçtikleri uzmanlık alanlarına göre Üniversitemiz bünyesindeki laboratuvarlarda araştırmalarını ve projelerini gerçekleştirme imkanlarına sahip olmaktadır.  
Öğrencilerimizin günlük işlerinin dışında kullandıkları bilgisayar laboratuvarları haricinde faydalandıkları başlıca laboratuvarlarımız;

•    Büyük Veri Eğitim ve Araştırma Merkezi 
En iyi kararları almak için toplanan verileri anlama, analiz etme, sonuçlar üretme, veri kullanımını kolaylaştıracak yeni ve daha iyi araçlar geliştirme, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etme gibi bilgi ve beceriler ile donatılmış farklı disiplinlerdeki problemlere büyük veri teknolojilerini kullanarak çözüm üretebilen insan kaynağı sağlamak amacıyla öğrencilerimizin projelerini geliştirdiği araştırma merkezidir. 
 
•  Siber Güvenlik Merkezi 
“Bilginin korunması” ve “siber güvenlik” konusunda kamu, özel sektör çalışanları, üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun her kesimindeki farklı bilgi seviyesindeki insanımızın en temelde siber güvenlik farkındalığının artırılması ve sonrasında profesyonel eğitim içeriği sunulması faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezimizdir. 
 
•  BAU-Stanford Robotik Laboratuvarı  
2013 yılında Stanford ve BAU arasında imzalanan araştırma işbirliği anlaşması kapsamında kurulmuştur. Fakülte ve yüksek lisans öğrenci değişimi, ortak araştırma projeleri ve bilimsel atölye de dahil olmak üzere robotik alanında iki taraf arasında ortak akademik faaliyetlerin yürütüldüğü ve robotik alanında çalışmak isteyen öğrencilerimizin kullandığı laboratuvarımızdır. 
 
•    Makine Öğrenimi Araştırma Laboratuvarı 
o    Tavsiye sistemleri, 
o    Medikal veri analizi ve karar uygulama,
o    Yapay sinir ağı, 
o    Duyusal bilgilendirme sistemi, 
o    Veri birlestirme, 
o    Birlikte öğrenim, 
o    Görüntü işleme, 
o    Biyoinformatik, 
o    Gen sonuc ağı, 
o    Kanser bilimi, 
çalışmalarında öğrencilerimizin projelerini geliştirdiği araştırma merkezidir.