Vizyon-Misyon

Özgörüş (Vizyon)

Mezunları uluslararası seviyede aranan, bilimsel araştırmalar, projeler ve eğitim konularında ülkemizde ve dünyada önde gelen Yazılım Mühendisliği bölümlerinden biri olmak.

Özgörev (Misyon)

Ülkemizin ve tüm insanlığın yararına fayda sağlama amacıyla yazılım ve bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip eden, uygulayan, disiplinlerarası çalışma yapabilen, mesleki ve evrensel etik değerlerine sahip Yazılım Mühendislerini yetiştirmek. Uluslararası öneme sahip yeni bilimsel çıktılar üretmek ve literatüre kazandırmak. Toplumun, devlet ve sanayinin yazılım ve bilişim alanlarındaki sorunlarına çözüm ortağı olan ve alanın gelişmesine katkıda bulunan bir bölüm olmak.