Mezun Öğrenciler

  • Güçlü bir mühendislik altyapısı almış, yazılım geliştirme projelerinde analiz, tasarım, kodlama, sınama ve yöneticilik gibi her aşamada çalışacak şekilde yetiştirilmiş, mobil ve web tabanlı uygulamalar geliştirebilen, veri bilimi ve yapay zeka gibi günümüzün vazgeçilmez alanlarında geniş bilgi birikimi ve tecrübesi ile donanmış Yazılım Mühendisleridir.  
  • Yazılım geliştirme odaklı firmaların yanı sıra yazılım ve benzeri teknolojilerden faydalanan otomasyon sistemlerine gereksinim duyan değişik sektörlerden her kurumda iş olanağını bulmaktadırlar.