Bitirme Projesi - Capstone

Mühendislik eğitiminin sonucu olarak, öğrencilerin lisans eğitimi sırasında edindikleri temel mühendislik ilkelerini, bilgi ve becerilerini yaratıcı bir şekilde kullanarak disiplinlerarası bir ortamda karmaşık bir mühendislik problemini inceleyip, analiz edebilmek ve çözebilmek amacıyla bitirme projesi yaparlar.

Bu proje, mühendislik prensipleri, topluma değer katma ve yenilik odaklı olmak ve eğitimi pratiğe dökebilmek için disiplinlerarası bir takım ile ön uygulamanın yapıldığı bir çalışmadır. Bu proje mühendislik fakültesindeki tüm öğrenciler için ortaktır ve bölümler arası ekipler içinde işbirliğine vurgu yapar.

Dönem sonunda proje ekibi tarafından ayrıntılı bir proje önerisi sunulur. Bu projenin sonunda öğrenci rapor yazma ve sunma becerilerini de geliştirmiş olur.

Bitirme Projesi, 4. Sınıf ders programında güz ve bahar dönemlerinde bulunan Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II derslerinden oluşmaktadır.

Öğrenciler Bitirme Projesi I (SEN4991) ve Bitirme Projesi II (SEN4992) derslerini aynı dönemde alamazlar.

Bitirme Projesi Süreci

· Birinci dönemde SEN4991 teorik dersi öğrenciler tarafından seçilir.

SEN4991 sonunda, öğrenciler proje planını ve ürün tasarımını fiziksel mimari aşamasına kadar belgeleyen ve projenin SEN4992 gerçekleştirme aşamasına geçmeye hazır olduğunu gösteren bir dökümantasyon hazırlarlar.

· Projenin hedeflerini, temel kavramları, süreç ve sorumlulukları belirlemek, rapor ve sunumlarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi almak için öğrenciler SEN4991 dersine katılım sağlamalıdır.

Bu konular hakkındaki bilginiz de bir ara sınavda test edilecektir.

· Mevcut proje listesinden bir proje seçilir ve bir proje takımı oluşturulur.

Bitirme ekipleri, her biri farklı bir bölümden en az iki öğrenciden oluşur.

· İkinci dönemde SEN4992 teorik dersi öğrenciler tarafından seçilir.

SEN4992 sonunda, SEN4991 aşamasında mimarisi tamamlanan ürün hayata geçirilir.

· Dönemin ilk haftası gereklilik durumunda grup üyelerinde ve/veya konu başlıklarında değişiklik yapılması talep edilebilir.

· Bitirme projesi hakkındaki herhangi bir sorunda aşağıda belirten linkten koordinatörünüzü bulup onunla iletişime geçiniz.

· Dönem sonunda proje sunumları yapılır.

Bitirme projesi hakkında daha fazla bilgi almak için: https://capstone.eng.bau.edu.tr/