Öğrenci Projeleri

Fakültemizde, endüstri ile iç içe geçmiş farklı işbirliği modelleri uygulanmaktadır.

Öğrencilerimize inovasyon ve yaratıcılıklarını, eleştirel düşünmelerini ve problem çözme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmeleri için her türlü fırsat ve ortam sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca yaptıkları projelere ek olarak mezun olabilmek için bitirme projesi yaparlar.

Farklı mühendislik dallarından bir araya gelen öğrenci grupları danışman hocaları eşliğinde güncel teknolojiyi kullanarak günümüz ihtiyaçlarına çözüm olabilecek çalışmalar üretirler.

Her dönemin sonunda yapılan bu çalışmalar sergilenir ve bir kitapçıkta arşivlenir.

https://bau.edu.tr/haber/14669-bitirme-capstone-projesi-kitapcigi