Yazılım Mühendisliği - Akademik Kadro

Prof. Dr. Mehmet Alper TUNGA (Bölüm Başkanı)

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0562 alper.tunga@eng.bau.edu.tr

Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/mehmetalpertunga


Doç. Dr. Maksat ASHYRALIYEV

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0567 maksat.ashyralyyev@eng.bau.edu.tr

Lisans:Turkmen State University

Y. Lisans:University van Amsterdam

Doktora:University van Amsterdam

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/maksatashyraliyev


Dr. Öğr. Üyesi Betül ERDOĞDU

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0589 betul.erdogdu@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/betulerdogdusakar


Dr. Öğr. Üyesi Yücel Batu SALMAN

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5690 batu.salman@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Kyungsung University

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/yucelbatusalman


Dr. Öğr. Üyesi Pınar BÖLÜK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0579 pinar.sarisaray@eng.bau.edu.tr

Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Y. Lisans:Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora:İstanbul Teknik Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/pinarsarisarayboluk


Dr. Öğr. Üyesi Özge YÜCEL KASAP

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5680 ozge.yucelkasap@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ozgeyucelkasap


Dr. Öğr. Üyesi Serkan AYVAZ

Özgeçmiş (CV) 444 2 864 serkan.ayvaz@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Kent State Üniversitesi

Doktora:Kent State Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/serkanayvaz


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naci ÜNAL

+90 212 381 0611 ahmetnaci.unal@vs.bau.edu.tr

Lisans:Gazi Üniversitesi

Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi

Doktora:İstanbul Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/ahmetnaciunal


Dr. Öğr. Üyesi Tamer UÇAR

+90 212 381 0575 tamer.ucar@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/tamerucar


Öğr. Gör. Duygu ÇAKIR

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0542 duygu.cakir@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/duygucakir


Arş. Gör. Merve ARITÜRK

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 5663 merve.ariturk@eng.bau.edu.tr

Lisans:Başkent Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/merveariturk


Arş. Gör. Simge AKAY

Özgeçmiş (CV) +90 212 381 0553 simge.akay@eng.bau.edu.tr

Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Y. Lisans:Bahçeşehir Üniversitesi

Doktora:Bahçeşehir Üniversitesi (Devam)

http://akademik.bahcesehir.edu.tr/web/simgeakaytemur