Sektörel İş Birlikleri Eğitim Modeli

Sektörel İş Birlikleri Eğitim Modeli ile hayata ve kariyerinize bir adım önde başlayın

İletişim bilimlerinde eğitim alan her öğrencinin en önemli ihtiyaçları arasında öğrendiklerini pratiğe aktarabilmek, iletişim bilimine dair teorilerin gerçek hayattaki karşılığını geri bildirimlerle alarak iş yaşamında başarılı olmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için hayata geçirdiğimiz Sektörel İş Birlikleri eğitim Modeli, 2021 yılı itibarıyla sayısı 81'e ulaşan, Türkiye'nin en önde gelen iletişim kurumlarına öğrencilerimizin erişimini olanaklı kılar. Öğrencilerimiz gerçek iş görüşmelerine gider ve bir dönem boyunca, haftada üç gününü Sektörel İş Birliği Eğitim Modeli kapsamında deneyim kazanmak için ayırır. Bir dönem sonunda boyunca kazanılan deneyim iki ders ve zorunlu staja sayılır. Dönem sonunda ise partner kuruluş ve akademik danışman tarafından notlanır. Reklamdan, tasarıma, oyundan, dijital mecralara, kurumsal iletişimden, sese dek tüm ilgili alanlardaki konularda pratiğini geliştiren öğrencilerimiz, sektöre henüz üniversitedeyken hazır hale gelir.

Sektörün Önde Gelen Kurumlarıyla İş Birliği

İletişim Fakültesi öğrencileri için hem iş hem deneyim fırsatı sunan Sektörel İş Birlikleri Eğitim Modeli, öğrencilerimizin sektörel deneyimi henüz üniversitedeyken elde etmesini amaçlar. 2020-2021 Akademik Yılı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen 81 kuruluşu ile partnerlik anlaşması bulunan fakültemizde öğrenciler, iş birliklerimiz sayesinde iletişim dünyasının farklı unvan ve pozisyonlarını deneyimleyerek mesleki pratiklerle erkenden tanışma imkanı bulur.

Öğrenciyken Mesleki Deneyim Edinme İmkanı

Sektörel İş Birlikleri Eğitim Modeli, güz ve bahar dönemlerini ayrı ayrı kapsayacak şekilde 14 haftalık programlardan oluşur. Her dönem öncesinde web sayfamızın "Haberler" sayfası üzerinden yayınlanan formda öğrencilerimiz programa dahil olan eğitim partnerlerimizin açıkladıkları pozisyonlara başvurur ve yapılan mülakatlar sonucunda yalnızca gerçek bir iş görüşmesi deneyimi edinir.

Staj sigortaları üniversitemiz tarafından yapılan öğrencilerimizin çalışmaları, eğitim partnerlerimizin koordinatörleri ile programı yürüten fakültemizin öğretim üyeleri tarafından değerlendirilerek nota dönüştürülür. Verilen not, program dahilinde açılan ve öğrencilerimizin danışmanıyla birlikte vereceği karar doğrultusunda bölüm seçmeli, bölüm dışı seçmeli ve genel seçmeli olarak üç farklı ders tipinden seçtiği iki dersin dönem sonu notu olarak öğrencilerimizin ders slotlarına işlenir.

Bugüne dek 81 partner kuruluşta, 7 yıldır 800 öğrencimizin yararlandığı model uygulamalı eğitim açısından fakültemizin artı bir değeri haline dönüşmüştür.