Yeni Medya

Yeni medya araçları sayesinde haber toplama ve yazmada yaşanan devrim niteliğindeki değişimler yeni bir eğitim programını gerektirmektedir. Bu kapsamda yeni bir müfredat hazırlamadaki motivasyonumuzu, yeni iletişim biçimlerinin ortaya çıkması ve buradaki değişikliklerin içerik üretimine yansımasından almaktayız. Bölüm olarak amacımız, mezunlarımızı yeni medya dünyası için ihtiyaç duyulan donanımda, basılı yayıncılıktan internet gazeteciliğine ve sosyal medyanın tüm alanlarında istihdam edilebilecek şekilde hazırlamaktır.

Politika, toplum, sanat ve doğa bilimleri arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu disiplinlere yönelik bakış açımız da değişmiş ve dönüşmektedir. Hiç şüphesiz bu değişimin en önemli karar vericisi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimidir. 1960’larda askeri teknoloji için geliştirilen internet, bugün tüm dünyayı kuşatmakta; tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer iletişim araçları, sahip oldukları gelişmiş yazılım altyapısıyla değişen dünyanın temellerini atmaktadır.

Sosyal medya aracılığıyla içerik üretme, paylaşma ve bilgi edinme alışkanlıklarımız tümüyle değişmekte; internet içerik üretimine yeni bir biçim getirmektedir. Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya platformları, televizyon, gazete ve radyo gibi geleneksel medya kanallarına yeni haberler sağlamakta ve çoğu zaman haberin kaynağı olmaktadır. Yakınsama (convergence), medya içeriklerinin üretimi ve kullanımında önemli bir kavram halini almaktadır. Haberciliğin yeni formu, üreticilerinden üretim, pazarlama ve eğitim gibi farklı uzmanlık alanlarında da yetkin olmalarını gerektirmektedir.

Öğretim Programı

Üretim, pazarlama başta olmak üzere neredeyse tüm ekonomik aktivitelerin ve hatta dünyayı değiştiren temel adımların arkasında yeni medyanın gücü görülmektedir. Bu dünya düzeninde Yeni Medya Bölümü’nün amacı, bugün tanık olduğumuz dönüşümün ve değişimlerin merkezinde yer alacak olan aktörlere yönelik öğretim yapılmaktadır.

Yeni Medya Bölümü mezunları, ulusal ve uluslararası yeni medya platformlarında olduğu kadar basılı, sesli ve görüntülü yayıncılık alanlarında da istihdam edilme şansına sahiptirler. Öğrenciler tarafından hazırlanan Yeni Sayfa gazetesi ve bloğu ifyenisayfa.blogspot.com.tr sayesinde öğrenciler gazete ve blog hazırlama sürecini tecrübe ederler. Türkiye’de ilk kez sektör-üniversite işbirliğinin temellerini atan İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü, öğrencilerine okurken sektörle bağlantı kurma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca Digilapz Dijital Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi, öğrencilerin kendi medya projelerini geliştirmelerini teşvik etmektedir.

İş Olanakları

Gazeteci, editör, eleştirmen, basın ve medya danışmanlığı, sosyal medya uzmanı ve dijital girişimci olarak istihdam edilebilecek olan mezunlarımız, gazete, haber servisi, çevrimiçi haber ajansları, dijital ve sosyal medya ajansları, geleneksel ve dijital dergiler, TV ve radyo istasyonları, reklam ajansları, yayınevleri, film yapım ve dağıtım kuruluşlarında çalışabilirler.

Bu içerik 19/07/2017 tarihinde güncellenmiştir.