İletişim Fakültesi - Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ile Öğrenciler Oyunun Kurallarını Yeniden Yazıyor 

Bilgisayar oyunları, günümüzde özellikle mobil platformların ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygınlaşmış, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin geniş kitleler tarafından tüketilen popüler bir mecraya dönüşmüştür.  

Ülkemizde ve İstanbul özelinde tasarım çatısı altında sanat, teknoloji, ekonomi gibi farklı disiplinleri buluşturan yaklaşımıyla öncü olacak ‘Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı’, sektöre nitelikli insan kaynağı sağlamayı ve yaratıcı, yenilikçi projeler ve ekipler çıkartarak, gerek yerel gerekse de küresel düzeyde başarılar elde etmeyi amaçlamaktadır. 

İletişim Fakültesi altında açılan Dijital Oyun Tasarımı Lisans Programı, disiplinlerarası bir yaklaşım ışığında sadece yazılım, sanat ve tasarım alanlarını bir arayı getirmekle kalmayıp, üniversitemiz genelinde başta Mühendislik ve Eğitim Fakültesi olmak üzere disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmaktadır.

İlk yıl altyapı derslerinde buluşacak olan öğrenciler, ikinci yıllarında yetenekleri doğrultusunda tasarım çatısı altında yazılım ve sanat dikeylerinden birini seçerek uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atmaktadır. Proje derslerinde tekrar yolları kesişecek olan öğrenciler, oyun takımlarına dönüşerek öğretim kadromuz danışmanlığında birlikte üretmektedirler. Üniversitemiz bünyesinde yer alan ve öğrencilerin eğitimleri sırasında iş dünyası ile bir araya gelmesini sağlayan COOP sistemi ve BUG sektörel iletişim ağı üzerinden yapılacak yurtiçi ve yurtdışı stajlar, öğrencilerin deneyimini pekiştirerek, bilgilerini güncellemektedir. 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü altında açılan Oyun Tasarımı Yüksek Lisans Programının (Master BUG) yanı sıra, Avrupa oyun sahnesi aktivite merkezi BUG Berlin, oyun üretim stüdyosu BUG Pro oluşumları programa doğrudan katkı sağlamaktadır.  

Dünya oyun devi Crytek ile ortaklaşa kurulan Cryengine Academy ve sanal gerçeklik inkübasyon merkezi VR First BAU ile entegre çalışarak etkin bir fark yaratmakta olan bu program, ülkemiz için öncü niteliği taşımaktadır. 

Öğrenciler ve mezunlar, bölümün durmadan genişleyen yurtdışı bağlantıları ve yerli-yabancı geniş sektörel iletişim ağımından faydalanabildikleri gibi; kendi takımlarını kurup proje geliştirerek, yine destekçisi olduğumuz bir StartersHub girişimi olan Gamebootcamp İstanbul gibi hızlandırma programlarına başvurarak yatırımcılarla buluşma şansı elde etmektedirler. 

Hayali oyun tasarlamak olan herkese, oyun üretiminin tüm aşamalarını hem teorik hem de pratik olarak sunan bu program, öğrencilerine global bir sektörde hedeflerini gerçekleştirme imkanı yaratmaktadır.

İletişim Fakültesi çatısı altında tasarımcı ve yazılımcıları bir araya getiren Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, MF4 puanı ile öğrenci almaktadır. YÖK bursları haricinde ApplyBAU ile başvurular kabul edilmekte ve burs sağlanmaktadır

DİJİTAL OYUN TASARIMI SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Dijital Oyun Tasarımı sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz