Tubitak Evrena Projesi

TUBİTAK EVRENA PROJESİ

Proje Başlığı: “Akademik Uyumda Göçün Rolü: Sosyal Sermaye, Psikolojik ve Kültürel Süreçlerin Lise Başarısına Etkisi”

Proje Numarası: 112K600     

Program Kod ve Adı: 1010 Tübitak –Evrensel Araştırmacı (Evrena) Programı

Bu araştırma, ülkemizde, iç göç sonucu kentlere yerleşen birinci ve ikinci kuşak kırsal kökenli lise öğrencilerinin akademik uyumunu etkileyen sosyal, psikolojik ve kültürel etkenleri belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Lise çağlarındaki ergenlerin okula olan davranışsal, duygusal, ve bilişsel bağları onların hem lise yıllarındaki hem de üniversiteye hazırlık sürecindeki başarılarını yordayan en önemli dönüştürülebilir faktörlerdendir. Bu doğrultuda, bu çalışma kendileri ya da ana-babaları kırsal kesimden göç ederek İstanbul'a yerleşmiş gençlerin lise yıllarındaki akademik uyumlarını etkileyen önemli demografik ve psikososyal faktörleri ortaya çıkararak, çok az çalışılmış bir grup gencin gelişimsel ve eğitimsel süreçlerini anlamamıza ışık tutmaktadır.

 Proje Süresi ve  Bütçesi: 

Proje Başlama Tarihi: 15.4.2013

Proje Bitiş Tarihi: 15.4.2015

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Bütçesi: 196.779.00 TL 

Proje Ekibi

Yürütücü:           Doç. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu

Araştırmacı:       Doç. Dr. Selçuk Şirin

                         Doç. Dr. Özlem Karaırmak

                         Yrd. Doç. Dr. Serap Keleş

                         Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Şirin

Danışman:          Prof. Dr. Hasan Şimşek 
 

TUBİTAK DOĞA VE BİLİM