MİAK Akreditasyonu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MİAK) tarafından akredite edilmiştir.

MİAK Nedir?

MİAK, mimarlık eğitimini değerlendirmek ve yetkinlik çalışmaları aracılığı ile geliştirmek üzere kurulmuştur. Böylece, daha iyi eğitilmiş ve kalitesi yükseltilmiş mimarlar yetiştirilerek toplum refahının ileri götürülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ders içerikleri ve derslerin kullandığı değerlendirmelerden, eğitimin verildiği alanın fiziksel yeterliliğine kadar pek çok farklı incelemeler yaparak mimarlık eğitimi için gerekli yetkinlikleri değerlendirir.

Ocak 2018 tarihi ile başlayan süreç sonucunda 13 Mart 2020 tarihli raporda belirtildiğince Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MİAK) tarafından "3 Yıllık Akreditasyon"a hak kazanmıştır. 

İlgili belgeler: