Mimarlık (Türkçe - Tezsiz) - Program Tanımı

Mimarlık Türkçe tezsiz yüksek lisans programı, temel bilgilerle donatılmış mimarlara, değişen ve gelişen teknolojik olanaklar hakkında bilgi vermeyi; yeni yapıların tasarım ve gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve gelişmiş mesleki yetkinlikleri kazandırmayı; farklı kültür ve bağlamlarda gelişen mimarlık düşüncesi ve uygulamaları hakkında niteliksel ve/veya niceliksel araştırmaya dayalı bilgi üretme becerilerini kazandırmayı; bireysel gelişim için hayat boyu öğrenmenin önemini kavramasını sağlamayı amaçlayan bir programdır.