Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri ürünleri tasarımı; yaratıcı düşüncenin işlev, biçim, değer ve kimlik kavramlarında bütünleşerek toplum, kullanıcı ve üreticiye yararlı olacak şekilde seri üretime dönüşmesini sağlayan bir çalışma alanıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde eğitim, bir dünya kenti kimliği taşıyan ve Türkiye'nin tasarım başkenti olan İstanbul'un merkezinde gerçekleşmektedir. Bu program, öğrencilere meslek yaşamlarında yenilikçi, yararlı, güvenli, estetik açıdan uygun, sosyal ve kültürel değerlere duyarlı ürünleri tasarlayıp geliştirmeleri için gerekli donanımı vermeyi amaçlamaktadır.

Endüstri ürünleri tasarımı programı, görsel iletişim, mühendislik bilimleri ve iş yönetimi alanları ile işbirliği yaparak, ürün gelişimi sürecinde disiplinlerarası bir yaklaşıma odaklanmaktadır. Bu süreç içerisinde öğrencilerin, kullanıcı araştırmaları, tasarım yöntemleri, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme gibi konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim almaktadır.

Endüstrileşmekte olan ülkemizin, globalleşen dünyanın rekabet koşullarında tutunabilmesi ve uluslararası alanda tanınan bir kimlik kazanabilmesi için, tasarım olgusunun ülke politikalarında benimsenmesi bir zorunluluktur. Bu bağlamda hedefimiz, endüstri ürünleri tasarımının sanayi politikalarına dahil edilmesi için ulusal düzeyde işbirliklerine  ve projelere açık olmak; uluslararası işbirliklerimizle bütün dünyayı kampüs alanı olarak kullandığımız ve olanaklarımızı da tüm dünyaya açtığımız eğitim anlayışını sürdürmektir.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.