Mimarlık ve Tasarım PhD (İngilizce) - Program Tanımı

Mimarlık ve Tasarım Doktora Programı, mimarlık ve kent bağlamında tasarlanmış çevrelerin kuramsal temellerinin araştırılması ve oluşturulması üzerine odaklanır. Program, tasarlanmış ve yapılı çevreleri kültürel bir üretim olarak ele alırken, tasarımla ilişkili disiplinlerin değişen doğası ve sınırlarının kuramsal temellerini incelemek üzere yöntemler geliştirmeyi ve üretmeyi; üretilen bilgiyi çağdaş tasarım söylemi ve pratiğine aktarmayı amaçlar. Önemli bir kültürel birikim örneği teşkil eden tasarlanmış çevreler ve buna bağlı olarak ele alınabilecek “kültürel nesne” kavramı, tarihsel gelişimi içinde disiplinler arası yaklaşımla irdelenir.

Program kapsamındaki zorunlu dersler, paradigmatik araştırma çerçevesini oluşturmaya, seçmeli dersler ise doktora adayının ilgilendiği alanda gelişmesini sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.