İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü lisans programı disipline özel konuları; ve diğer disiplinlerle birlikteliği gözeten bir yaklaşımdadır. Mezunlarımızın güncel konu ve sorunlara duyarlı, okuyan, irdeleyen, farklı konulara ilgi duyan, kendi geliştiren, öz güvenli bireyler olarak yetiştirilmesi öncellikli hedeflerindendir. Mesleğinde yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözümler üretebilen; insan-çevre ilişkisini, kullanıcının sağlık ve güvenliğini ve evrensel tasarım ilkelerini benimseyen; yetkinliğini ve bilgilerini paylaşan içmimarlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Günümüz ve geleceğin içmimarlarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir tasarım anlayışına sahip olması; içinde bulunduğumuz yüzyılın ve geleceğin en önemli konularından sürdürülebilirlik, kaynakların doğru kullanımı, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten meslek insanları olmaları vazgeçilmezdir. Bunlara ek olarak, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında, gelişmeleri takip edebilen; mesleki etik, görev ve sorumluluklarının farkında olan bir mezun profili yetiştirmek önemsenmektedir.

Eğitim kadromuz lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını içmimarlık ve mimarlık bölümlerinde tamamlamış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bölümümüzün,  mezun ve öğretim üyesi profili; eğitim programı; mesleki ve bilimsel çalışmalar; ve ulusal ve uluslararası etkinliklere dair birçok uygulaması ve hedefi bulunmaktadır.

Eğitim hayatı boyunca, yurtiçi/dışı eğitim kurumları ve meslek kuruluşları ile paylaşımı arttırarak zengin bir eğitim ortamı oluşturmak; disiplinler arası çalışmayı desteklemek; ve eğitim programımızın hızla değişen dünyayla ve yaşamla paralelliği sağlayarak  iş dünyasına yaratıcı, üretken, sorumlu, özgüvenli meslek insanları yetiştirmek bölümümüzün temel hedefleridir.

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.