İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık nedir? Neden İç Mimarlık?
İç mimarlık, insan hayatının geçtiği iç mekanları tasarlamak, insanların mekanlara dair deneyimlerini şekillendirmektir. İçmimar, işlev ve kullanıcı gereksinimlerine cevap veren mekanlar tasarlarken mekanlarda refah, güvenlik ve sağlık konularını ön planda tutar. Kullanıcının mekanla algısal ve düşünsel bağlar kurmasını sağlayarak aidiyet ve amaç kazandırır. 

BAU’da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitimi 
Üniversitemiz İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, yaratıcı, yenilikçi ve özgün iç mekanlar üretebilen; kullanıcının sağlığı ve güvenliği için insan-çevre ilişkisini ve evrensel tasarım ilkelerini benimseyen içmimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz, geleceğin içmimarlarının sosyal haklara, kültürel bağlara ve doğaya saygılı bir tasarım anlayışının; teknolojiyi mesleki faaliyetlerde verimli bir şekilde kullanabilmenin, günümüz ve geleceğin en önemli konuları sürdürülebilirlik ve kaynakların doğru kullanımını, doğal çevrenin dengesini gözeten meslek insanları yetiştirmenin öneminin farkındalığıyla eğitim vermektedir. Ayrıca, mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında, meslek etiğine sahip ve sorumlu bir mezun profili hedeflenmektedir. 

BAU İç Mimarlık Öğrencilerinin İmkan ve Fırsatları  
Öğrencilerimize üniversite hayatları boyunca birçok yurtiçi/yurtdışı yaz ve kış okuluna katılarak (Japonya, İspanya, İtalya, Makedonya, Amerika, Avusturya); yurtiçi/yurtdışı eğitim ve meslek kuruluşu ile temas imkanı sağlayan bir eğitim ortamı oluşturarak (ikili anlaşmalar, ERASMUS, BAUGlobal ve Dual Up); yerel yönetimlerle birlikte projeler yürüterek (Beşiktaş Belediyesi, Bahçelieveler Belediyesi, TMMOB İçmimarlar Odası); disiplinlerarası çalışmayı destekleyerek; ve programımızın dünyayla paralleliğini ön planda tutarak sektöre yaratıcı, üretken ve özgüvenli meslek insanları yetiştirmek temel hedeflerimizdir.   

İç Mimarlık Kariyer Olanakları
Mezunlarımız, yurtiçi ve yurtdışı içmimarlık/mimarlık ofislerinde tasarımcı; içmimarlık/mimarlık şantiyelerinde proje müdürü,şantiye şefi; mobilya tasarım ofisleri ve atölyelerinde tasarımcı; ve malzeme, mutfak-banyo tasarım ve üretim ofislerinde içmimar olarak görev alabilirler. Akademik hayat ve eğitim alanıyla ilgilenen mezunlarımız ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek üniversitelerde içmimarlık/mimarlık/endüstriyel tasarım alanlarında akademisyen içmimar olarak kariyer yapabilirler. Bunların yanısıra bir çok içmimar, aldıkları tasarım eğitimi ve girişimci yaklaşımlarıyla kendi ofislerini kurabilir ya da çeşitli sanat dallarında faaliyet gösterebilirler. 

Doç. Dr. Sezin Hatice Tanrıöver
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı

Jüriler ve Öğrenci Projeleri

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz