Mimarlık

Vizyon
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Programı insan odaklı, çevresel sorunlara ve kente duyarlı, mimarlık kuram ve uygulama alanlarındaki güncel gelişmeleri takip eden, meslek etiğine yönelik farkındalığı yüksek mimarlar yetiştirmeyi amaçlar.

Program İçeriği
Programın omurgasını oluşturan tasarım stüdyoları, tarih-kuram-eleştiri, yapı fiziği ve teknolojileri, medya, çevre-kent-toplum kanallarındaki derslerle desteklenir. Bu dersler, düşünme ve inşa etme edimleri arasındaki tüm süreçleri kapsayıcı ve geliştirici bir biçimde kurgulanır. Temel motivasyonlarımızdan biri de araştıran, sorgulayan, bilgiyi dönüştürebilen, mimarlığı salt biçime indirgemeyen, sosyal-ekonomik gelişmeler ışığında toplum yararını gözeterek hareket eden meslek insanlarının yetişmesi için gerekli ortamı hazırlamaktır.  Bu nedenle mimarlık eğitimine yaklaşımımız ve müfredatımız,  öğrencilerin merak ve öğrenme isteklerini canlı tutan, özgür ve farklı düşünme yollarına kapı aralayan, disiplinler arası bakışı önemseyen bir iletişim ve paylaşım ortamı sunar. 

Uluslararası Olanaklar ve Müfredat Dışı Etkinlikler
Zengin akademik kadrosu, seçmeli ders çeşitliliği, çok-kültürlü uluslararası ortamı ve sağladığı uluslararası deneyim olanakları (BAU International Berlin’de bir ya da iki dönem eğitim alma olanağı,  ICSA Japonya-Istanbul , İtalya Yaz Okulu, İspanya Yaz-Kış Okulu ve diğer yaz/kış okulları), müfredat dışı etkinlikler (çalıştaylar , söyleşiler , forumlar), BAU Mimarlık Programını ayrıcalıklı kılan ve küresel ölçekte mesleğini uygulayabilecek liderlik vasıfları yüksek bireyler yetiştirme hedefine taşıyan niteliklerdir. 

Kariyer Olanakları
Mezunlarımız ilgi alanları doğrultusunda kamuda, çeşitli şirketlerde, ve mimarlık ofislerinde tasarımcı ve/ya uygulamacı olarak; serbest mimar olarak; şantiyelerde, yapı denetimi sektöründe, yapı sektörüyle bağlantılı olarak malzeme tasarım, üretim, pazarlama ve satışında; mimarlıkta bilişim, bina bilgi modellemesi ve sürdürülebilirlik alanlarında; mimari temsil/görselleştirme alanında, mimarlık ve tasarım alanlarında yayıncı olarak ve  akademisyen olarak çalışabilirler.  

Akreditasyon

Ocak 2018 tarihi ile başlayan süreç sonucunda 13 Mart 2020 tarihli raporda belirtildiğince Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı Mimarlık Akreditasyon Kurumu (MİAK) tarafından "3 Yıllık Akreditasyon"'a hak kazanmıştır.

Nilay Ünsal Gülmez, Doç. Dr.
BAU Mimarlık Bölüm Başkanı

Jüriler ve Öğrenci Projeleri

MİMARLIK SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Mimarlık sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz