Mimarlık

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Programı, öğrencilerine, mimarlığın temel sorunsalları olan insan, yapı, sanatlar, doğal ve yapılı çevre konularına, bunlar arasındaki dengelere duyarlı güncel bir mimarlık üretebilme donanım, deneyim ve yetisi kazanmaları için, özgürlükçü bir öğrenim, bilgiye ulaşım, iletişim ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Mimarlık programında tasarım, tarih, kuram, yapı, medya, çevre, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik alanlarında uygulama ve teori derslerinin, mimarlık ve tasarım konulu seçme derslerin yanı sıra, farklı disiplinlerden seçilebilen dersler de yer alıyor. Program kurgusunda ve yürütülmesinde, öğrencinin, mimarlığın içinde biçimlendiği koşul ve normlara ilişkin kavrayışının, değerlendirme ve sorgulama yetilerinin gelişimi, farklı düşünme yollarının açık tutulması, mimarlık öğretiminin ve bilgilenme sürecinin asal bileşenleri olarak gözetiliyor.

İstanbul'da ve Avrupa kentlerinde merkezlerde konumlanan Bahçeşehir Kampüsleri , okula ait kütüphane ve çalışma birimlerini ve kent merkezlerinin öğrencilere sağladığı olanakları, mimarlığın ve mimarlığı öğrenme sürecinin diğer bileşenleriyle bütünleştiriyor. Ayrıca farklı yapıları, farklı dünya kentlerini görüp deneyimleme olanakları da mimarlık öğretiminin bir yöntemi olarak değerlendiriliyor; teknik geziler, değişim programları, yaz okulları aracılığıyla öğrencilere sunuluyor.  

Bu içerik 22/06/2017 tarihinde güncellenmiştir.