İlkeler ve Politikalar

2020 Politika Geliştirme Hedeflerine İlişkin Bildiri

İstanbul’un kalbinde bir Dünya Üniversitesi olarak, tüm BAU Ailesi üyeleri için üretken bir öğrenme ve çalışma ortamını sağlamayı ve bu şekilde topluma model olmayı taahhüt ediyoruz. Kültürümüzde bu noktaya ulaşmak ve korumak için, tüm ayrımcı ve şiddet içeren davranışlardan arınmış, çeşitli ve kapsayıcı bir ortam yaratmayı önceliklendiriyoruz. Irk, cinsiyet, engellilik durumu, sosyo-ekonomik durum, cinsel tercih, din, dil ve diğer ayrımcılıklara karşı ve cinsel taciz, işyerinde şiddet, görevin kötüye kullanılması ve diğer şiddet biçimlerine karşı ilkeleri benimsiyoruz.

Ayrıca, bir eğitim, araştırma ve topluma hizmet kurumu olarak, üniversiter gelenekte olduğu gibi, tüm süreçlerimizde ve uygulamalarımızda akademik özgürlük ve akademik dürüstlük ilkelerine dayanıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine paralel olacak şekilde inovasyon ve ilerlemenin, gelecek nesilleri yetiştirmenin ve üretilen bilginin paylaşılmasının sürdürülebilirliğinin bu ilkelere dayandığına inanıyoruz.

Misyonumuz doğrultusunda, 2020 yılı içinde, inandığımız bu ilkeleri yansıtan politika belgelerini katılımcı bir şekilde geliştireceğimize, öğrenci ve çalışanlarımızın üniversitemizdeki yaşam döngülerinin adımlarını oluşturan süreçlerden başlayarak tüm süreçlerimizi gözden geçireceğimize ve ihlali önleme çalışmaları ile olası durumlarda ihlalle nasıl baş edileceğine ilişkin mekanizmaları düzenleyeceğimize ilişkin söz veriyoruz.

BAU Yönetim Politikası için lütfen tıklayınız.

BAU Uluslararasılaşma Politikası için lütfen tıklayınız.

BAU Toplumsal Katkı Politikası için lütfen tıklayınız.

BAU Eğitim-Öğretim Politikası için lütfen tıklayınız.

BAU Araştırma-Geliştirme Politikası için lütfen tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi