Tubitak Doğa ve Bilim

Proje Başlığı: “Bilim ve Sevgi Köprüsü:   Bahçeşehir Üniversitesi ve BJK Koleji’nden Batman’a”

Proje Numarası:

Program Kod ve Adı: 4000 Tubitak- Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı

Projemizin öncelikli amaçları, ülkemizin sosyo-ekonomik düzeyi henüz gelişmekte olan bir yöresi olan Batman’dan gelecek olan 7. ve 8. sınıf 25 YİBO öğrencisini İstanbul’da ağırlayıp yedi günlük bir kamp süresince kendilerinde bilim, teknoloji ve genelde eğitimin önemi konularında farkındalık yaratmak, yaratıcılıklarını teşvik etmek, bilimsel bakış açısı kazandırmak, ileriye dönük hedefler belirlemelerine yardımcı olarak kişilik, ilgi, yetenek ve zeka türlerine göre en doğru mesleği seçmeleri konusunda rehberlik etmek ve motivasyon çalışmalarının yardımıyla kendilerine güvenerek hedeflerini gerçekleştirmek konusunda şevk ve azim yaratmaktır.

Düzenlenecek 5 günlük Bilim Kampı’nda; BJK Koleji’nde yapılacak bilgisayar, teknoloji, sanat, resim, müzik, dans, yaratıcı drama, eğitimde motivasyon ve hedef yazma, spor, İngilizce, bilim müzesi ve ekolojik ev etkinlikleri, matematik zeka oyunları ve  Bahçeşehir Üniversitesi’nin 5 ayrı fakültesinden öğretim elemanları tarafından düzenlenecek meslek tanıtımları ve üniversite ortamının tanıtıldığı, teşvik edildiği etkinlikler yer alacaktır. Kampın son yarım günü öğrencilerin kazanımlarının paylaşımına ayrılmıştır. Gençler 4,5 gün boyunca katıldıkları etkinliklerdeki kazanımlarını sergi, sunum, yarışma, dans gösterisi, İngilizce drama ve mini-konser şeklinde sunacak ve öğretmen, öğrenci ve öğretim elemanlarından yapıcı geribildirim alacaklardır.

Kampın son iki günü İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerine rehber ve tarih öğretmeni eşliğinde yapılacak geziyle tamamlanacaktır. Ayrıca, kamp boyunca her akşam gençlerin bilgi, görgü ve kültürlerini artırmaya yönelik tiyatro, sinema,, eğitici/belgesel film etkinlikleri düzenlenecektir.

Kampta düzenlenecek etkinliklerde atölye çalışmaları, drama etkinlikleri, oyunlar, grup ve bireysel çalışmalar, bilim müzesinde ve ekolojik evde teorik bilgilendirme ve bilimsel araç-gereç kullanımı olacaktır.

Projemize katılacak 10 öğretmenimizle ise iletişim, sınıf yönetimi, etkili öğretim, ergen psikolojisi ve çatışma yönetimi, ölçme-değerlendirme gibi konularda paylaşımlar yapılacaktır.

 Proje Süresi ve  Bütçesi: 

Proje Başlama Tarihi: 19 Haziran 2011

Proje Bitiş Tarihi:27 Haziran 2011

Proje Süresi: 9 Ay

Proje Bütçesi:41,218.85 TL

Proje Ekibi

Yürütücü:   YARD.DOÇ.DR. FEYZA DOYRAN

Araştırmacı:  YRD.DOÇ.DR. ÖZGE HACIFAZLIOĞLU

YRD.DOÇ.DR. ŞİRİN KARADENİZ ORAN

YRD.DOÇ.DR. TUFAN ADIGÜZEL

YRD.DOÇ.DR. MEHMET ALİ OZTÜRK

PROF. DR. HASAN ŞİMŞEK