Hukuk Klinikleri / Klinik Dersleri

Hukuk klinikleri kapsamında, gerek Türk mahkemelerinden gerekse yabancı mahkemelerden verilmiş ve kesinleşmiş dava dosyalarına konu olan olaylar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, öğrencilerimiz dosyalara konu olan olaylara ilişkin dilekçeler hazırlamakta ve oluşturulan sanal mahkemede sunmakta ve hüküm kurulmaktadır. Sanal yargılama sonucunda verilen kararlar ise, dosya ile ilgili gerçek kararla karşılaştırılıp, değerlendirmesi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca ilk derece ve Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay gibi yüksek mahkemelere yaptıkları ziyaretler ile, yargılamaların yürüyüşü hakkında bilgi sahibi olma imkanına da sahiptirler. Nihayet öğrencilerimiz ile cezaevi ziyaretleri yapılmakta, bu suretle öğrencilerimizin yargılama sonrasındaki infaza ilişkin uygulama hakkında da bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.