Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku

Program Adı: Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku

Program Dili/Türü: Türkçe/Tezli
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Fatma Özkul
Koordinatör Yardımcısı: Gizem Kurtkale
e-posta: gizem.kurtkale@gss.bau.edu.tr
telefon: 0 212 381 01 77


PROGRAM TANIMI


Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku yüksek lisans programının amacı, ticaret hukuku ve sermaye piyasası hukukunun özel hukuk yüksek lisans programından daha ayrıntılı ve bağımsız olarak incelenmesidir. 6102 s. Yeni TTK ile ticaret hukukunda yeni kurumlar ve radikal değişiklikler getirilmiş olması ve ticaret hukukunun yaygın bir uygulanma sahasının bulunması, ticaret hukukunun ve bağlantılı olduğu ölçüde diğer hukuk dallarının, özellikle uygulamaya ışık tutması açısından ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirmektedir.


Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku yüksek lisans programı, farklı kategoride öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiştir. Avukat, hakim gibi uygulamanın içindeki hukukçular olduğu kadar akademik kariyer izleyen hukukçular da programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.