Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL)

Institute for Global Understanding of Rule of Law

Direktörler

Prof. Dr. Feridun Yenisey Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu Prof. Frank T. (Tom) Read  Prof.John Sonsteng

Bahçeşehir Üniversitesi, hukuk devleti ilkeleri temelinde global düzeyde ortak bir anlayış geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek üzere; ülkemizin ve değişik ülkelerin hukuk, kolluk, eğitim kurumlarıyla ve evrensel deneyim sahibi bilim adamlarıyla işbirliğini ve paylaşımı öngören Global Hukuk Programları Direktörlüğü (IGUL) ‘nü Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığında oluşturmuştur.           

Haziran 2003 Tarihinden bu yana Bahçeşehir Üniversitesinde hukuk devleti ilkeleri konusunda Global akademik ortak anlayış sağlamaya ve bu anlayışı güçlendirmeye yönelik evrensel bir akademik platform sağlayan IGUL bu güne kadar programları tamamlayan katılımcılara 14.000 adet katılımcı belgesi – sertifika sağlamıştır.

IGUL’un adalet ve kolluk alanlarına uyguladığı programların önemli bir bölümü “Halk Üniversitesi” anlayışla yürütülmektedir. Programlar ücretsiz olup, meslek sahiplerinin ve öğrencilerin geniş katılımlarını (günlük çalışmalarını aksatmadan) sağlamak üzere iş günleri 18:00-21:00 saatlerinde ve hafta sonları 10:00-18:00 saatlerinde uygulanmaktadır.                       

IGUL bazı programları, özellikle Halk Üniversitesi programları; valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, baro başkanlıkları, kolluk kuvvetleri yetkilileri ve yerel üniversiteler ile işbirliği sağlanarak, ülkemiz çapında illerimiz bazında, hafta sonlarında yürütülmektedir.           

Global yapısı nedeniyle “Transnasyonal (Ulusları aşan) Hukuk Programlarını”da etkinlik alanına dahil etmiştir. Bu kapsamda ABD’de hukukçular için meslek gelişim programını, İstanbul, Londra ve Washington’da LL.M Law (Hukuk Yüksek Lisans) Programını, Dünya Hukuk Fakülteleri Derneği etkinliklerini ve bütün bunlara hazırlık olmak üzere “Hukukçular İçin Temel İngilizce”, “Hukukçular İçin İngilizce ve Almanca Teminoloji” ve “Hukukçular İçin Özel İngilizce” ile diğer dil programlarını gerçekleştirmektedir.

Yabancı üniversitelerle öğretim üyeleri değişim programları, yaz okulları ve benzer ortak akademik etkinlikler Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir. IGUL Direktörlüğü bu evrensel etkinliklerde düzenleyici kurum görevini üstlenmektedir.        

Barolar yanında, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, meslek kuruluşları ve özel kurumlar personeli için ihtiyaç duyulan hukuk meslek eğitim programları IGUL’un etkinlik alanları içinde yürütülmektedir.

Avrupa Birliği geçiş sürecinde adalet ve içişleri dallarında hukuk devleti ilkeleri ortak anlayış yaklaşım programları, terörle ve organize suçlarla mücadele, özel güvenlik ve benzeri alanlarda işbirliği programları yürütülmektedir.

IGUL etkinlik alanlarında önemli yayınlar gerçekleştirmektedir. IGUL her düşünce sahibi bilim adamlarına ve uzmanlara deneyimlerini yansıtacakları platform sunmaktadır.                       

IGUL etkinlikleri genelde sertifika programları, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve paneller şekliyle uygulanmaktadır. Bunun yanında, kollogyum ve diğer akademik toplantı yöntemleri de gerekli durumlarda uygulanmaktadır. 

 

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu,IGUL direktörleri Professor Frank T. (Tom) Read, Professor John Sonsteng ve Prof. Dr. Feridun Yenisey önderliğinde geçmişte yapılmış ve gelecekte yapılması planlanan IGUL aktiviteleri aşağıdaki şekilde rapor edilmiştir.

IGUL Direktörlüğü olarak amacımız avukatlara globalleşen hukuk dünyasını tanıtmak ve global hukuk ilişkilerinde aktif görev almalarını sağlayacak eğitimler vermektir.

Bütün bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla, uyruk gözetmeksizin, eğitimler avukatların hukuki becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır. Çalışma ziyaretleri, konferanslar, seminerler sadece İstanbul'da değil, diğer elverişli lokasyonlarda da düzenlenmiştir ve düzenlenmeye devam edilecektir. Çeşitli kurumlarla ortaklaşa araştırma projeleri de devam edecektir. Örnek vermek gerekirse, Max-Planck, Harvard Kennedy School ile ortaklaşa konferanslar düzenlenecektir.

Bu eğitimler sadece avukatlara değil geniş hukukçu topluluklarına da ulaşacaktır. Buna örnek olarak ABA ile ortaklaşa gerçekleştirilmiş ve 7 ili kapsayan Aile içi Şiddet Projesi verilebilir. Ayrıca planlanan önemli etkinlikler arasında, 2013 Nisan ayında Georgia State University ile ortaklaşa yapılacak olan doğal afetlerle mücadele konulu bir konferans düzenleme de yer almaktadır. Bu eğitim programların ileriye dönük ve global açıdan önem taşıyan eğitimler olarak tasarlanmıştır.

Global Hukuk eğitimleri Direktörlüğünün çalışmaları 2001 yılında Amerikan Barolar Birliğine hukuk eğitimleri danışmanlığı yapan ve emekliye ayrılan James P.White'ı onurlandırmak amacıyla yapılan ve birçok önemli Profesör, savcı, hakime ve avukatın katılımıyla gerçekleştirilen "Global Hukuk Odyssey'si" konulu konferansla başlamıştır. Bu toplantının amacı global hukuk eğitimleriydi. Sonrasında Hawaii'de bulunan ve BAU'nun kurucu üyesi olduğu Uluslararası Hukuk Okulları Derneği oluşturulmuştur.Bu planlama, global hukuk eğitimlerinin gelecekte nasıl ilerleyeceği gibi konuları kapsayan ikinci önemli bir konferansın yapım aşaması olarak düşünülmüştür.Örneğin klinik hukuk eğitimlerinin ani sıçraması: avukatlara verilecek eğitimlerin Sokratik Eğitim ve Doktrinel İlerleme ile birleştirilmesi.

IGUL'un hedefleri BAU'nun şu sloganını desteklemekte ve birebir örtüşmektedir. "Dünya benim kampüsümdür". IGUL genç ve dinamik bir fakülteyi faydalı hale getirmek istemektedir. Atlanta John Marshall University ile ortaklaşa düzenleyeceği uzaktan eğitim projesi olan LLM programı ise yapım aşamasındadır.

Globalleşme iletişim gerektirir. BAU Hukuk Türk ile oluşturacağı elektronik databank projesi, Westlaw veya Lexis gibi Türkiye için bir hukuk kaynağı oluşturma üzerinde halen çalışmaktadır.