Özel Hukuk Doktora

PROGRAM TANIMI

Özel Hukuk Doktora Programı, bağımsız araştırma yapmak ve özel hukuk meselelerine ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirmek isteyen, eğitimlerinde başarı göstermiş lisansını hukuk alanında tamamlamış yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmıştır.

Özel Hukuk, ulusal ve uluslararası güncel gelişmelerin etkisine açık bir alandır. Dolayısıyla, özel hukuk uzmanlarının araştırmacı niteliğe sahip olmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir. Özel Hukuk Doktora Programı, teorik ve pratik dersler vasıtası ile öğrencilere araştırmacı özellik kazandırmayı amaçlar. Değişik özel hukuk dersleri alan öğrenciler, söz konusu derslerden birinde yoğunlaşarak istedikleri alanda uzmanlaşabilirler.

Özet olarak programın amacı, kendini sürekli olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası güncel olaylarla hukuki düzenlemeleri takip eden, teorik ve pratik bilgisiyle sentez yapabilme kabiliyetine sahip özel hukuk uzmanları yetiştirmektir.

Özel Hukuk doktora programı kapsamında, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylarımız için yüzde yüze kadar belli oranlarda burs imkanı sağlanmaktadır.