Kamu Hukuku Doktora

PROGRAM TANIMI

Kamu Hukuku Doktora Programı, bağımsız araştırma yapmak ve kamu hukuku meselelerine ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirmek isteyen, eğitimlerinde başarı göstermiş lisansını hukuk üzerine tamamlamış yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmıştır.

Kamu Hukuku, güncel ulusal ve uluslararası olayların etkisine oldukça açık bir alandır. Dolayısıyla, kamu hukuku uzmanlarının araştırmacı niteliğe sahip olmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir. Kamu Hukuku Doktora Programı, teorik ve pratik dersler vasıtası ile öğrencilere araştırmacı özellik kazandırmayı amaçlar. Değişik kamu hukuku dersleri alan öğrenciler, söz konusu derslerden birinde yoğunlaşarak istedikleri alanda uzmanlaşabilirler.

Özet olarak, programın amacı, kendini sürekli olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası güncel olayları takip eden, teorik ve pratik bilgisiyle sentez yapabilme kabiliyetine sahip kamu hukuku uzmanları yetiştirmektir.

Kamu Hukuku doktora programı kapsamında, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan adaylarımız için yüzde yüze kadar belli oranlarda burs imkanı sağlanmaktadır.