Şirketler Hukuku Sempozyumu

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
ŞİRKETLER HUKUKU SEMPOZYUMU TEBLİĞ ÇAĞRISI

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, Mayıs ayında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenmiş bulunan Şirketler Hukuku Sempozyumu’nun 13 Kasım 2020 tarihinde, elektronik ortamda ve “Menfaat İhtilafları Ekseninde Şirketler Hukuku Sorunları” teması altında yapılması kararlaştırılmıştır. Sempozyumda sermaye şirketlerine ilişkin olarak özellikle “Genel Kurula Katılma, Oy Hakkı, Bilgi Alma ve Özel Denetim Talep Etme Hakları” konularının yanı sıra menfaat ihtilaflarının kaynağını oluşturan benzeri konuların da ele alınması düşünülmektedir.

Bu çerçevede sempozyuma tebliğ sunarak katılmak isteyen (en az doktora derecesine sahip olan) Sayın öğretim elemanlarının, 300 ilâ 400 kelime içeren tebliğ özetlerini ad-soyad, telefon, e-posta ve kurum bilgileriyle beraber, 30 Eylül 2020* tarihine kadar sirketlerhukuku@law.bau.edu.tr adresine Word veya PDF formatında e-posta olarak göndermeleri rica olunur. Başvuru sonuçları bilim kurulu incelemesinin ardından kesinleşen program ile birlikte duyurulacaktır. Sempozyum, elektronik ortamda, Bahçeşehir Üniversitesi’nin sağlayacağı bir online toplantı platformunda gerçekleşecektir. Online platform konusunda katılımcılara bilgi verilecektir. Sempozyum takvimi aşağıda sunulmuştur. Sunulan bildirilerin yayınlanması planlanmaktadır.

Bilim Kurulu:
Prof.Dr.  Ersin Çamoğlu
Prof.Dr. Ali Necip Ortan
Prof.Dr. Mehmet Bahtiyar
Prof.Dr. İsmail Kayar
Prof.Dr. Mustafa Topaloğlu
Prof.Dr. K. Emre Gökyayla
Prof.Dr. Gül Okutan Nilsson
Prof.Dr. Tolga Ayoğlu

Düzenleme Kurulu:
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Şahin
Dr.Öğr.Üyesi Evrim Akgün
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Semerci Vuraloğlu
Arş.Gör. Burak Etirli

Sempozyum takvimi:
Bildiri özetleri için son gönderim tarihi: 30 Eylül 2020
Toplantı programının ilanı: 25 Ekim 2020
Toplantı tarihi: 13 Kasım 2020

*Bildiri özetleri için ilan edilen son gönderim tarihi 20 Eylül 2020 tarihinden 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı