Üniversiteler Arası BAU Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması

BAU VaBB – VI’da Fakültemizi temsil edecek takımın belirlenmesi hakkında

Üniversiteler Arası BAU Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nın altıncısında BAU Hukuk Fakültesi’ni temsil etmek isteyen takımların, yarışma kurallarında belirtilen şekilde takım kurarak 17 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak olan olayla ilgili olarak hazırlayacakları bireysel başvuru formunu, belirtilen süre içerisinde, hem Yarışma Genel Koordinatörlüğü’ne hem de Yarışma’nın Fakültemizdeki İletişim Kişisi Öğr.Gör. Mehmet Cengiz Uzun’a (mehmet.uzun@law.bau.edu.tr) e-posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.

Birden fazla yarışma takımının Fakültemizi temsil amacıyla başvuru formu göndermesi halinde, açıklanacak olaya göre belirlenecek, üç üyeli bir uzmanlar komisyonu yarışmada Fakültemizi temsil edecek takımı belirleyecektir.

Duyurulur.