HUKUK LABORATUARLARI (HukukLab)

Değerli Öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi olarak 2019-2020 Bahar döneminden itibaren Hukuk Laboratuarları adıyla bir uygulama başlatıyoruz. Çeşitli konularda atölye çalışmaları yapılacak olup, bunarla katılan öğrencilerimize “katılım belgesi” verilecektir. Atölye çalışmalarının konuları ve bunlardan sorumlu öğretim üyelerinin ismi aşağıda yer almaktadır. Katılmak isteyen öğrencilerimizin 20 Şubat 2020 tarihine kadar hangi atölyeye katılmak istediklerini Dekan Sekreteri Pınar Karataş’a (pinar.karatas@law.bau.edu.tr) e-mail göndermeleri gerekmektedir:

• Ceza Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Prof. Dr. Feridun Yenisey – Dr. Öğr. Üyesi Hande Ulutürk)

• Ticaret Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şahin - Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Semerci Vuraloğlu)

• Medeni Hukuk alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Sinem Tek)

• Fikri Mülkiyet alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Prof. Dr. Emre Gökyayla)

• Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Melis Taşpolat Tuğsavul)

• İnşaat Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Doç. Dr. Öz Seçer)

• Basın Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Sinan Altunç)

• Kriminoloji alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu)

• Sözleşme Kurgulama Atölyesi’nde 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak sözleşme kurgulama teknikleri uygulanarak, farklı sözleşmeler düzenlenecektir. (Doç. Dr. Zafer Kahraman)

• Dilekçe Yazımı Atölyesinde öğrencilere dilekçe yazımı ile ilgili bilgiler verilecektir. (Doç. Dr. Burak Huysal - Dr. Öğr. Üyesi Begüm Süzen)

• Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında istekli öğrencilerle içtihat ve kitap incelemesi yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Elif Küzeci)

• Endüstri İlişkileri başlığı altında toplu iş hukuku ve sendikalar hakkında çalışmak isteyen öğrencilerle çalışma yapılacaktır. (Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Kılıç)