2018-2019 Hukuk İhtisas Programı Üstün Başarı Sınıfı Etkinlik Videoları

Av. Prof. Dr. Köksal Bayraktar İleri Avukatlık Hukuku
Av. Berra Besler İleri Avukatlık Hukuku
Prof. Dr. Adnan Deynekli İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Av. Vehbi Kahveci İleri Avukatlık Hukuku
Dr. Michael Kilchling Alman Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları 1
Dr. Michael Kilchling Alman Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları 2
Prof. Tom Read Amerikan Hukuku
Prof. Tom Read Çapraz Sorgu Teknikleri 1
Prof. Tom Read Çapraz Sorgu Teknikleri 2
Prof. Tom Read Çapraz Sorgu Teknikleri 3
Prof. Tom Read Çapraz Sorgu Teknikleri 4
Prof. Dr. Feridun Yenisey Ceza Muhakemesi Kanun Yolları Genel Hükümler
Prof. Dr. Feridun Yenisey İstinaf ve Temyiz