Dijital Eğitsel Bir Oyun: KES RESMİ

"Sesleri görsellerle eşleştirmek ilk ve en önemli basamak, bu oyun tam da bunu yapıyor” Öğretmen Görüşü

Çok eğlenceli ve aynı zamanda da öğretici bir oyun, çocuklar sesleri bu şekilde görsellerle eşleştirebilir ve pratik yapabilir" Öğretmen Görüşü

OYNAYARAK ÖĞREN!
Çocuklar sesleri daha eğlenceli öğrenebilir!
Oyun oynarken resimlerle birlikte seslerin farkına varabilir!
Eksik öğrenmeleri varsa bu oyunla kapatabilir!
Öğretmen ve veliler de bireysel olarak öğrenme eksikliklerini farkedebilir!

Kes Resmi eğitsel dijital oyunu okul öncesinde ve/ya 1. Sınıfta öğrenim gören 4-7 yaş arasındaki çocuklara sesleri ve o seslere ait resimleri eğlenceli bir şekilde öğretmeyi ve pratik yaptırmayı amaçlamaktadır. Oyunun hedefi oyun esnasında oyuncunun verilen sese ait resmi kesmesi ve engellere dikkat ederek yıldız biriktirmeye çalışmasıdır. Oyun evde çocukların tek başına yada ebeveyni ile, okulda öğretmeni ile, grup olarak arkadaşlarıyla yada tek başına oynanabilir. Velilerimiz yada öğretmenlerimiz isterlerse ayarlar menüsünden bireysel öğrenmeyi desteklemesi için gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Öğretmenler ve veliler için oyunun en güzel kısımlarından biri ise çocukların hangi sesleri öğrenebildiği ve hangi seslerde zorluk yaşadığını detaylı bir şekilde göstermesidir. Oyun birden fazla kez oynanabilir ve oyun öncesi ve sonrası etkinliklerle oyunun öğretimsel hedefi en üst seviyeye çıkartılabilir. Kes Resmi oyunu özel eğitim alan öğrencilerle henüz denenmemiş olmasına rağmen sesleri öğrenmede olumlu etki yaratabileceği düşünülmektedir.

Kes Resmi eğitsel oyunu Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu;
•Okul öncesi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
•Ses bilgisi farkındalığı gösterir
•Görsel materyalleri okur
•Nesne/durum/olaya dikkatini verir
•Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur

•İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi müfredatındaki aşağıdaki kazanımlara ulaşmayı hedeflemektedir:
•Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
•Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
•Duyduğu sesleri ayırt eder
•Duyduğu seslerle resimleri eşleştirir

Sesler ve resimler Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu öğretim programı çerçevesinde ve yıllık planlarla uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır.
Kes Resmi eğitsel dijital oyunu alanda çalışan akademisyenler tarafından hazırlanmış olup, uygunluğu okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri ile denenmiş ve geliştirilmiştir. Oyunla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilir ve oyunu geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.