APPLY BAU ile Öğretmen Adaylarımızı Seçtik

•Öğretmen adaylarında seçim kriterleri hem eğitim bilimci hem de branşa göre belirlendi.
•1. dönemde 835 başvuru incelendi, 169 mülakat yapıldı. %38’ine burs verildi.
•2. dönemde 887 başvuru incelendi, 65 mülakat yapıldı. Burs belirleme süreci devam etmektedir.
 

Gelecek yıl EBF’de;

•APPLY BAU ile gelen öğretmen adaylarına yönelik;
•Hazırlık sınıfından itibaren disiplinlerarası takımlar ve hoca mentorlüğünde çeşitli projelerde (App geliştirme, oyun veya VR, kodlama veya sosyal sorumluluk gibi) çalışmalar yaparak üretmeleri;
•Öğretimin veya fakülte projelerinin bu öğrencileri kapsayacak şekilde  düzenlenmesi ön çalışmaları yapılacaktır.