Tezler - 2018

Sayı Adı Soyadı Tez Adı Danışman Adı Mezuniyet Yılı
1 AHMET AKTEPE THE EFFECT OF INTERACTIVE VIDEO USE ON DISTANCE STUDENTS' PERCEPTIONS OF LEARNING IN A MASSIVE ONLINE PSYCHOLOGY COURSE TUFAN ADIGÜZEL 2018
2 ÖZGÜR BAYRAM THE EFFECT OF VIDEOCONFERENCING ON SOCIAL PRESENCE AND SOCIAL INTERACTION IN SYNCHRONOUS ONLINE EDUCATION YAVUZ SAMUR 2018
3 BÜLENT ERTAŞ RELATIONAL AND COMPARATIVE ANALYSIS ON SOCIAL NETWORKING, SMARTPHONE, AND GAME ADDICTIONS YAVUZ SAMUR 2018
4 ONUR HÜNER EFFECT OF GAMIFICATION ON ACADEMIC ACHIEVEMENT AND MOTIVATION SECOND LANGUAGE LEARNING YAVUZ SAMUR 2018
5 ÖMER KARABACAK EXAMINING THE EFFECT OF A GAMIFIED ENVIRONMENT ON STUDENTS' ACADEMIC MOTIVATION AND SELF-EFFICACY FOR ENGLISH YAVUZ SAMUR 2018
6 NİHAL OZDEMİR THE IMPACT OF VIDEO-BASED ASYNCHRONOUS COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION ON EFL LEARNERS' ORAL LANGUAGE ACHIEVEMENT AND FOREIGN LANGUAGE SPEAKING ANXIETY YAVUZ SAMUR 2018
7 AYŞEGÜL PAMUKÇU A CASE STUDY IN AN ENGLISH PREPARATORY SCHOOL IN TURKEY: DO ONLINE PRACTICE TESTS CONTRIBUTE TO SUCCESS IN IN-CLASS EXAMS? TUFAN ADIGÜZEL 2018
8 HAKAN SELVASLI THE EFFECT OF GAMIFIED HOMEWORK ON STUDENTS' INTRINSIC MOTIVATION AND MOTIVATION FOR HOMEWORK IN EFL CONTEXT YAVUZ SAMUR 2018
9 KEVSER YILDIRIM ARAŞTIRMACI ÖĞRETMEN KİMLİĞİNİN BİR MODELİ ŞİRİN KARADENİZ ORAN 2018
10 HAYRİYE AKIN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ MÜZİK VE HAREKETİN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI ÖĞRENMEYE ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
11 AYLİN DİZMAN KODLAMA, ROBOTİK, 3D TASARIM VE OYUN TASARIMI EĞİTİMİNİN 11-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
12 AYFER DÜRNEL 5.SINIF MATEMATİK DERSİNİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA İŞLENMESİ: BİR BURUM ÇALIŞMASI TUFAN ADIGÜZEL 2018
13 CAN GÜNER OYUN TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
14 GÜLDENİZ GÜRSEL ORYANTASYON EĞİTİMİNDE KULLANILAN OYUNLAŞTIRILMIŞ UYGULAMANIN İŞE YENİ BAŞLAYANLARIN MOTİVASYONLARINA VE ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
15 HALİSE ARZU KIRMIZIOĞLU 11.SINIF KİMYA DERSİNİN TERS YÜZ SINIF MODELİ İLE İŞLENMESİ: BİR DURUM ARAŞTIRMA TUFAN ADIGÜZEL 2018
16 ŞEBNEM KURTBEYOĞLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN OYUN BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
17 MÜZEYYEN MERAL ETKİNLİK ÇİZELGELERİNİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ERGENLERE TELEFON ARACILIĞI İLE YARDIM İSTEME VE TELEFONDA SUNULAN KARMAŞIK YÖNERGELERİ YERİNE GETİRME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİĞİ RAZİYE BİLGE UZUN - BİNYAMİN BİRKAN 2018
18 ZEYNEP ÖZKAN BİR EĞİTSEL OYUN TASARIM MODELİ ÖNERİSİ: OYUN TASARIM ANAHTARI YAVUZ SAMUR 2018
19 NURAY ÖZMEN STEM ODAKLI TANIMLANAN DERS PLANLARININ ÖZELLİKLERİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI TUFAN ADIGÜZEL 2018
20 NABİ MUHAMMMED PAKMAN 8-10 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN TEMEL DÜZEY KODLAMA, ROBOTİK, 3D TASARIM VE OYUN TASARIMI EĞİTİMİNİN PROBLEM ÇÖZME VE YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
21 MURAT ŞAHİN OYUNLAŞTIRILMIŞ BİR SORU CEVAP ARACININ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE İÇSEL MOTİVASYONUNA ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
22 BUKET TECEN OKUL ÖNCESİ DÖNEM SES EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUN TEMELLİ DESTEKLEYİCİ AKTİVİTELERİN ÇOCUKLARIN SESLİ HARFLERİ ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2018
23 DENİZ YILMAZ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ OTİZMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK MOBİL EĞİTSEL YAZILIM TASARIMI GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TUFAN ADIGÜZEL 2018
24 GÜLŞAH AY "OKULDA ÜNİVERSİTE" ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ'NDEKİ MENTORLUK UYGULAMALARININ FARKLI PAYDAŞLARIN BAKIŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ATAKAN ATA 2018
25 AHMET BALA ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE ÇATIŞMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SİNEM VATANARTIRAN 2018
26 ZEYNEP BULGULU ÖZEL OKULLARDA MÜZİK BRANŞINDAKİ ÖĞRETMENLERİN YETENEK YÖNETİMİ ATAKAN ATA 2018
27 ULAŞ ÇETİN DENİZCİLİK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BETÜL TARHAN ALKAN 2018
28 DERYA GENÇER ERDOĞAN İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMENLERİ GÜDÜLEME ROLLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ATAKAN ATA 2018
29 ELİF BURCU GÜÇLÜ TEMEL EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN DÖRT ÇERÇEVE MODELİNE GÖRE LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ ÖĞRETMEN MOTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ) ATAKAN ATA 2018
30 ŞÜKRÜ ORKUN KABAKLI ÖZEL BİR OKULUN KURULUŞ SÜRECİNDEKİ DENEYİMLER: BİR DURUM ÇALIŞMASI ŞİRİN KARADENİZ ORAN 2018
31 AYBALA GÜLŞAH KABAKLI AKGÜN ÖZEL OKULLARDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ŞİRİN KARADENİZ ORAN 2018
32 ECEM MOĞULTAY YÖNETİCİNİN GÖZÜNDEN YÖNETİCİLİĞİN BETİMLEMESİ VE YÖNETİCİ PROFİLİ KENAN DİKİLİTAŞ 2018
33 AHMET ÖZTEKİN EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (BEŞİKTAŞ İLÇESİ ÖRNEĞİ) SİNEM VATANARTIRAN 2018
34 BEDEL SAMANCI OKUL YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME İLE PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI ARASINDA İLİŞKİSEL VE KARŞILAŞTIRILMALI ÇÖZÜMLEMELER: ANKARA İL ÖRNEĞİ ALİ BAYKAL 2018
35 FÜSUN YAŞAR AKBAŞ ÖZEL OKULLARDA, OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ ATAKAN ATA 2018
36 BERAT BÜLENT YILDIZ İSTANBUL İLİ SENDİKA ÜYESİ KADIN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK YILDIRI DURUMLARININ İNCELENMESİ ATAKAN ATA 2018
37 MEDİNE YILMAZ BİR ÖZEL OKUL ZİNCİRİ İÇİN GELİŞTİRİLEN OKUL MÜDÜRÜ YETİŞTİRME PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ SİNEM VATANARTIRAN 2018
38 ARZU YOLDAŞ OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ ATAKAN ATA 2018
39 ABDÜLKADİR BAŞAR ÖZEL LİSELER VE DEVLET LİSELERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİM TERCİHLERİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ KENAN DİKİLİTAŞ 2018
40 AYŞEGÜL ÖZDEMİR ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL POLİTİKA ALGILARININ İŞ TATMİNİ DÜZEYİNE ETKİSİ BETÜL TARHAN ALKAN 2018
41 SABRİ SUNGUR ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ BETÜL TARHAN ALKAN 2018
42 GİZEM TÜYENE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMDE ALTERNATİF VE GELENEKSEL YAKLAŞIMLARA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ SİNEM VATANARTIRAN 2018
43 EDA BAYRAKTAR KAHRAMANIN YOLCULUĞU İLE HİKAYE KURGULAMAYA YÖNELİK ÖĞRETİM TASARIMI: TASARIM VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI YAVUZ SAMUR 2018
44 YASEMİN ÇAĞLAR 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA SES GRUPLARINDA, HARF YAZIMLARINDA VE HARF BAĞLAMA BİÇİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ HATİME ÇİFTÇİ 2018
45 SELVET ECE GENEK STEM EĞİTİMİ UYGULANAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ZERRİN DOĞANÇA KÜÇÜK 2018
46 MİNE GÜNAL LİSE DÜZEYİNDE GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ESTETİK BEĞENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ BERNA GÜLOĞLU 2018
47 JULYET KORONEL TEKRARLI ÜSTBİLİŞSEL İZLEME ÇALIŞMALARININ 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL İZLEME DOĞRULUĞU DÜZEYLERİNE ETKİSİ SEDA SARAÇ 2018
48 YEŞİM MERTKİL 60-71 AYLIK ÇOCUKLARIN ORTAKLAŞA PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE DÜZENLEME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ SEDA SARAÇ 2018
49 ELİF METİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINDA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI ŞİRİN KARADENİZ ORAN 2018
50 İBRAHİM ÖZDEMİR TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR? BİR DELPHI ÇALIŞMASI SEDA SARAÇ 2018
51 DERYA ÜNAL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ GÜRSU AŞIK 2018
52 BUSE ARAL THE IMPACT OF EMOTIONS ON THE WELL-BEING OF THE ENGLISH PREPARATORY PROGRAM INSTRUCTORS: A TURKISH CASE ENİSA MEDE 2018
53 ÖZDENUR ARDIÇ UNDERSTANDING TURKISH EFL INSTRUCTORS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT NEEDS IN ICT HATİME ÇİFTÇİ 2018
54 ÖZGE AVCI EFL LEARNERS' INSIGHT INTO PROCESS ORIENTED APPROACH: AN IN-DEPTH ANALYSIS OF STUDENTS' PERCEPTIONS ON L2 WRITING SKILLS, HABITS, AND STRATEGIES MUSTAFA POLAT 2018
55 SENANUR ÇINAR IMPLEMENTATION OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) AND ITS EFFECTS ON STUDENT MOTIVATION ENİSA MEDE 2018
56 ECE DİLBER THE USE OF DIU IN AN ESP SETTING IN TURKEY KENAN DİKİLİTAŞ 2018
57 NURGÜL DURAN EXAMINATION OF OCCUPATIONAL SATISFACTION OF ENGLISH TEACHERS WORKING IN KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOLS YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2018
58 ASLI EDWARDS THE IMPACT OF VOCABULARY GAMES ON A2 LEVEL STUDENTS' MOTIVATION IN WRITING LESSONS: A CASE STUDY YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2018
59 ERHAN GÜLŞEN EFFECTS OF ONLINE DIFFERENTIATED READING IN READING COMPREHENSION SKILLS AND LEARNER AUTONOMY OF YOUNG LEARNERS ENİSA MEDE 2018
60 GÖKALP GÜNEŞ IMPLEMENTATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE (ICC): PERCEPTIONS OF LEARNERS AND THEIR TEACHER IN AN EFL CLASSROOM ENİSA MEDE 2018
61 OSAMA HAMMOUDA THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION TRAINING ON EFL TEACHERS' DEVELOPMENT AND STUDENTS' L2 ACHIEVEMENT: A CASE STUDY FROM TURKEY DERİN ATAY 2018
62 AYTEN KAPLAN AN INVESTIGATION OF KNOWLEDGE, PRACTICES AND PROFESSIONAL TRAINING NEEDS OF HIGH SCHOOLS EFL TEACHERS FOR ORAL LANGUAGE ASSESSMENT YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2018
63 GYUZAL KASSYMOVA THE EFFECT OF CLIL-BASED TRAINING ON TURKISH EFL PRE-SERVICE TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS CLIL HATİME ÇİFTÇİ 2018
64 EFTİMA FARAJ ALHMRİ KHALİL THE EFFECTS OF DEBATE INSTRUCTION ON TURKISH EFL LEARNERS' L2 SPEAKING ANXIETY, L2 SPEAKING PERFORMANCE, AND L2 WRITING PERFORMANCE DERİN ATAY 2018
65 NERGİS KOPARAN THE EFFECT OF THE KEYWORD METHOD ON ESP VOCABULARY LEARNING AND RETENTION DERİN ATAY 2018
66 AYBÜKE DEMET ÖREN CAUSAL ATTRIBUTIONS OF TURKISH HIGH SCHOOL STUDENTS FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT IN EFL-CONTEXT KENAN DİKİLİTAŞ 2018
67 ALİ ÖZTÜFEKÇİ AN INVESTIGATION OF LEARNER AUTONOMY IN LANGUAGE LEARNING IN TERTIARY EDUCATION: FROM THE PERSPECTIVES OF STUDENTS AND TEACHERS ENİSA MEDE 2018
68 MEHMET TÜRK LANGUAGE ASSESSMENT TRAINING LEVEL AND PERCEIVED TRAINING NEEDS OF ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS: A MIXED METHODS STUDY HATİME ÇİFTÇİ 2018
69 HATİCE UĞURER DESIGN AND EVALUATION OF A CBI - ORIENTED TEXTBOOK FOR TURKISH STUDENTS OF ARCHITECTURE AT TERTIARY LEVEL: A CASE STUDY ENİSA MEDE 2018
70 NAZLI UYSAL KURTULMUŞ A COMPARATIVE STUDY OF TURKISH AND INTERNATIONAL ADULT EFL STUDENTS' PERCEPTIONS OF FORMATIVE ASSESSMENT YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2018
71 HİLAL ÜNNÜ EXAMINING IMPACT OF ELT - AWARE INSERVICE TRAINING ON BELIEFS AND AWARENESS OF UNIVERSITY INSTRUCTORS HATİME ÇİFTÇİ 2018
72 MERYEM BÜŞRA ÜNSAL A CORPUS-BASED ANALYSIS OF INTRODUCTORY LETTERS FROM AN ELF PERSPECTIVE HATİME ÇİFTÇİ 2018
73 KIVILCIM VERMEZ THE PROCESS OF PEER COACHING STRATEGY REGARDING THE TEACHING SKILLS OF NOVICE EFL TEACHERS: A CASE STUDY ENİSA MEDE 2018
74 AHMET CİHAT YAVUZ THE EFFECTS OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION ON TURKISH STUDENTS' L2 ACHIEVEMENT, AND STUDENT AND TEACHER PERCEPTIONS DERİN ATAY 2018
75 ÇİĞDEM YILMAZ UZUNKAYA AWARENESS OF ELF USE BY ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS HATİME ÇİFTÇİ 2018
76 İSMAİL ARAS THE IMPACT OF DIFFERENTIATED INSTRUCTION ON LEARNERMOTIVATION, BEHAVIOUR, AND ACHIEVEMENT IN MIDDLE SCHOOL READING CLASSES KENAN DİKİLİTAŞ 2018
77 KORAY AHMET BİNTAŞ CRITICAL FRIEND GROUP AND ITS IMPACT ON TEACHERS AND THE LEARNING PROCESS: A COLLECTIVE CASE STUDY ANALYSIS KENAN DİKİLİTAŞ 2018
78 ALEV KESMEN PORTFOLIO UNVEILED: ATTITUDES OF ADMINISTRATORS, TEACHERS, STUDENTS AND PARENTS TOWARDS THE USE O LANGUAGE PORTFOLIOS IN A PRIVATE PRIMARY SCHOOL CONTEXT KENAN DİKİLİTAŞ 2018
79 ÇİÇEK ACER OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS) VE DUYGU DÜZENLEME İLİŞKİSİ RAZİYE BİLGE UZUN 2018
80 NİSA ÇOLLAK OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA YÖNELİK 8 HAFTALIK MINDFULNESS (BİLİNÇLİ FARKINDALIK) PROGRAMI VE PROGRAMIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ RAZİYE BİLGE UZUN 2018
81 ZEYNEP ERSOY İLKOKULLAR İÇİN STEM PROGRAMINI UYGULAYAN OKULÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN STEM ÖĞRETİMİ ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ ZERRİN DOĞANÇA KÜÇÜK 2018
82 FULYA GÜRSOY OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARI TANIMA VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ MÜSLİMAT OYA RAMAZAN 2018
83 BUSE KERİGAN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARINA ETKİLEŞİMLİ OKUMA YÖNTEMİYLE SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI ELİF ÇELEBİ ÖNCÜ 2018
84 GÜLŞAH KOÇAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYİ İLE ANNELERİNİN EBEVEYNLİK ROLÜ BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ BERNA GÜLOĞLU 2018
85 OKAN ÖZER ERKEN ÇOCUKLUKTA OTİZMLİ BİREYLERE ACİL TELEFON NUMARALARINI SÖYLEYEBİLME BECERİSİNİN KAZANDIRILMASINDA EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİNLİLİĞİ BURÇİN ÖĞRENİR KIR 2018
86 GAMZE ÖNEL ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE MATEMATİK ETKİNLİKLERİNİN ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKILARI VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜRECİNDEKİ GÖZLEMLERİ KENAN DİKİLİTAŞ 2018
87 SİBEL ZEYNEP TAŞKIN ASSESSING MINDFULNESS IN SCHOOLS-AGED CHILDREN: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF BAU MINDFULNESS SCLE (BAU-MSC) RAZİYE BİLGE UZUN 2018
88 BERFU ARSLAN AĞIRSOY ÖZEL YETENEKLİ TANISI ALMIŞ VE ALMAMIŞ ÇOCUKLARIN YALNIZLIK, EMPATİ VE MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BERNA GÜLOĞLU 2018
89 ŞERİFE BİLGİÇ BİLSEM'E DEVAM EDEN 3-4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ÖZEL OKULDAKİ 3-4-5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAKINSAK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ALİ BAYKAL 2018
90 ESRA ERTÜRK ÜSTÜN ZEKALI BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İLK OKUMA VE YAZMA HATALARININ İNCELENMESİ COŞKUN KÜÇÜKTEPE 2018
91 ÖZGE GÖKALP ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI DUYUŞSAL PROBLEMLERE İLİŞKİN AİLE GÖRÜŞLERİ ADVİYE PINAR KONYALIOĞLU 2018
92 GÜLİN GÜLLÜ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER, BENLİK ALGILARI VE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİNİN İNCELENMESİ BERNA GÜLOĞLU 2018
93 TUNÇ KURT BİBLİYOTERAPİ YÖNTEMİNİN ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EMPATİ DÜZEYİNE ETKİSİ MARILENA ZINOVIA LEANA TAŞÇILAR 2018
94 NERGİS MUTLU İLKOKUL KADEMESİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SOSYAL DUYGUSAL FARKLILIKLAR BURÇİN ÖĞRENİR KIR 2018
95 FİLİZ ŞAHİN İNTERNET KULLANIMI VE BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞININ ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÇOCUKLARIN OKUL SOSYAL DAVRANIŞLARINA ETKİSİ AYŞİN KAPLAN SAYI 2018
96 YELDA ŞİŞMAN MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE YETENEKLERİNİN İNCELENMESİ HASAN SAİD TORTOP 2018
97 FATİME YAVUZ AÇIL ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL ÜRETKENLİK DÜZEYLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ESRA KANLI 2018
98 DERYA YILDIRIM OYUNLAŞTIRMANIN 5. SINIF ÖĞRENCILERININ SOSYAL BILGILER DERSI ÖĞRENME BAŞARILARI ÜZERINDEKI ETKISININ OYUNLAŞTIRILMIŞ TESTLERLE SINANMASI ÖZGÜR ERKUT ŞAHİN 2018
99 ŞEYDA BARIŞ ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ OLAN VE OLMAYAN 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, MINDFULNESS DÜZEYLERİ RAZİYE BİLGE UZUN 2018
Bu içerik 24/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.