Akademik Kadro

Doç. Dr.
Enisa MEDE (Enstitü Müdürü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5268
enisa.medees.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi  

Prof. Dr.
Derin ATAY (İngiliz Dili Eğitimi Doktora Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5190
derin.atayes.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi  

Prof. Dr.
Özlem KARAIRMAK (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5171
ozlem.karairmakes.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Prof. Dr.
Şirin KARADENİZ
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0120
sirin.karadenizbau.edu.tr
Lisans: Gazi Üniversitesi
Y. Lisans: Gazi Üniversitesi
Doktora: Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr.
Tufan ADIGÜZEL (Eğitim Teknolojisi Doktora Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5327
tufan.adiguzeles.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Texas A&M University  

Doç. Dr.
Berna GÜLOĞLU (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5172
berna.guloglues.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Doç. Dr.
Bilge UZUN (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5165
raziyebilge.uzunes.bau.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi  

Doç. Dr.
Kenan DİKİLİTAŞ
Özgeçmiş(CV)
+902123810000
kenan.dikilitases.bau.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi
Y. Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doktora: Yeditepe Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Ayşin KAPLAN SAYI (Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitimi Y.L.P. Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5146
aysin.kaplansayies.bau.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Gürsu AŞIK (Müdür Yardımcısı)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5197
gursu.asikes.bau.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa POLAT ( İngiliz Dili Eğitimi (Tezsiz) Y.L.P Koordinatörü, Uzaktan Öğretim İngiliz Dili Eğitimi Y.L.P. Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0726
mustafa.polates.bau.edu.tr
Lisans: 2006 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Lisans: 2009 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: 2016 Arizona Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Özgür Erkut ŞAHİN (Uzaktan Öğretim Öğretim Teknolojileri Y.L.P. Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0604
erkut.sahines.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Charles Sturt University
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Sabiha DULAY (Eğitim Yönetimi ve Planlaması Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5142
sabiha.dulayes.bau.edu.tr
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi
Y. Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Seda SARAÇ (Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Program Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5193
seda.saraces.bau.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Tuğba KIRAL ÖZKAN
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 0243
tugba.kiraldso.bau.edu.tr
Lisans: Uludağ Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi  

Dr. Öğr. Üyesi
Yavuz SAMUR (Eğitim Teknolojisi Y.L.P. Koordinatörü)
Özgeçmiş(CV)
+90 212 381 5180
yavuz.samures.bau.edu.tr
Lisans: Muğla Üniversitesi
Y. Lisans: Muğla Üniversitesi
Doktora: Virginia Polytechnic Institute and State University