Tezler - 2015

Sayı Adı Soyadı Tez Adı Danışman Mezuniyet Yılı
1 GÜNEŞ AKÇA DESIGN, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF MASSIVE ONLINE URBAN AWARENESS COURSE TUFAN ADIGÜZEL 2015
     2 AYFER TEMİZEL PORTFOLIO SPEAKING TASKS ACCOMMODATED BY VIDEORECORDINGS AS AN ALTERNATIVE WAY OF ASSESSMENT IN AN ENGLISH PREPARATORY SCHOOL YAVUZ SAMUR 2015
3 GAMZE YALAVAÇ STUDENTS’, TEACHERS’ AND PARENTS’ PERCEPTIONS OF AFTER SCHOOL ONLINE COURSE: A CASE STUDY IN A MIDDLE SCHOOL YAVUZ SAMUR 2015
4 DERMAN BULUT EĞİTSEL OYUN TASARLAMA SÜRECİNİN ÖĞRENCİLERİN YARATICILIKLARINA ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2015
5 BÜŞRA GAMZE GENÇER OKULLARDA TERS-YÜZ SINIF MODELİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK BİR VAKA ÇALIŞMASI TUFAN ADIGÜZEL 2015
6 EBRU ŞEYMA SALTIK DERSHANELERİN DÖNÜŞÜM SÜRECİYLE VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN BU SÜREÇTEKİ ROLÜYLE İLGİLİ DÜŞÜNCE VE PLANLARI YAVUZ SAMUR 2015
7 MURAT ŞAHİN OYUNLAŞTIRILMIŞ OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ BAŞARILARINA VE DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ YAVUZ SAMUR 2015
8 FATMA DENİZ YALÇIN  EĞİTİM KURUMLARINDA TEKNOLOJİ ILE DEĞİŞİM SÜRECİ: BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖRNEĞİ TUFAN ADIGÜZEL 2015
9 EVRİM EMEKSİZ İŞ DOYUMUNUN YORDAYICISI OLARAK ÇOK BOYUTLU ÖRGÜTSEL KİMLİKLENME: İŞLE BÜTÜNLEŞMENİN ARACILIK ROLÜ BURÇAK ÇAĞLA GARİPAĞAOĞLU 2015
11 SUZAN KARADAĞ EĞİTİM KURUMLARINDA MENTORLUK UYGULAMALARI: DURUM ANALİZİ BURÇAK ÇAĞLA GARİPAĞAOĞLU 2015
12 BERRİN PARLAK EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ BURÇAK ÇAĞLA GARİPAĞAOĞLU 2015
13 EMEL ŞİMŞEK AKADEMİK LİDERLERİN LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ DÖRT ÇERÇEVE MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: DURUM ANALİZİ BURÇAK ÇAĞLA GARİPAĞAOĞLU 2015
14 PINAR ALP TPACK EXPERIENCE IN CALL THROUGH AN LBD APRROACH: A CASE STUDY REFLECTING ELT TEACHERS’ CALL PERCEPTIONS AND PRACTICES IN AN ONLINE ICT COURSE HATİME ÇİFTÇİ 2015
15 ASLİN ARSLANOĞLU THE IMPACT OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING ON THE HEARING-IMPAIRED TURKISH STUDENMTS' MOTIVATION AND THEIR VOCABULARY DEVELOPMENT IN ENGLISH FİLİZ POLAT 2015
16 ZEYNEP MUTLU CANSEVER PERCEPTIONS OF NATIVE AND NON-NATIVE EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO INTERCULTURAL FOREIGN LANGUAGE TEACHING ENİSA MEDE 2015
17 NURGÜL ERAKMAN STUDENT BURNOUT IN AN ENGLISH PREPARATORY PROGRAM AT A TURKISH UNIVERSITY: A CASE STUDY ENİSA MEDE 2015
18 DUYGU FİDANLI AIDING SPEAKING PROFICIENCY IN YOUNG ADULT LEARNERS YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2015
19 TÜLAY GAZİOĞLU THE EFFECT OF PEDAGOGICAL INTERVENTION IN PRAGMATICS ON TURKISH EFL HIGH SCHOOL STUDENTS HATİME ÇİFTÇİ 2015
20 MİNE GÜLCAN TURKISH EFL TEACHERS' AND ADMINISTRATORS' PERCEPTIONS OF SHORT TEACHER TRAINING COURSES: THE CASE OF CELTA YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2015
21 MELİKE IŞIK THE NEEDS OF K1-4 ENGLISH LANGUAGE TEACHERS FOR THE DESIGN OF AN IN-SERVICE TEACHER TRAINING PROGRAM ENİSA MEDE 2015
22 NURAY İMRE AN INVESTIGATION INTO RELATIONSHIO BETWEEN DEGREE OF LEARNING AUTONOMY, ACADEMIC AND SOICAL VARIABLES KENAN DİKİLİTAŞ 2015
23 MELİH KAZIMLAR BURNOUT LEVELS OF EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO ORGANIZATIONAL CONTEXT YEŞİM KEŞLİ DOLLAR 2015
24 GAMZE ÖNER EVALUATION OF A1 LEVEL PROGRAM AT AN ENGLISH PREPARATORY SCHOOL IN A TURKISH UNIVERSITY: A CASE STUDY AYLİN TEKİNER TOLU 2015
25 RUKİYE ÖZLEM ÖZTÜRK AN EVALUATION OF MASTER'S PROGRAM IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT A TURKISH UNIVERSITY ENİSA MEDE 2015
26 FİLİZ TÜZÜN ERASMUS TEACHING STAFF MOBILITY: FROM THE PERCEPTIONS OF TURKISH ELT ACADEMICS ENİSA MEDE 2015
27 MEHMET EVRİM ALTIN CHALLENGES FOR THE FUTURE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GERMANY A CASE STUDY SİNEM VATANARTIRAN 2015
Bu içerik 24/04/2019 tarihinde güncellenmiştir.